Asi nejhorší škody způsobila řeka Osoblažka v Dívčím Hradu, kde voda podemlela a odnesla břehy i s komunikací. „Je nutné rychle začít opravovat zničené břehy koryta. Jednali jsme o problému s Povodním Odry, která nám vyšlo vstříc a již nyní se intenzivně pracuje. Kromě oprav břehů by mělo být pročištěno také koryto,“ řekla Božena Mruzíková, starostka Dívčího Hradu.

Povodí Odry zatím není podle občanů příliš aktivní na Zlaté Opavici. „Přestože značná část řeky i břehů je poničena, ještě tady nikdo nebyl, aby se to nějak začalo řešit,“ zlobí se starousedlíci z Opavice a Linhartov, které jsou částí Města Albrechtic. Podobná situace na tomto toku panuje i v Chomýži. „Jsem tady pořád, ale za celo tu dobu jsem zaregistroval jen jednou průjezd vozidla Povodí Odry. V řece leží vyvrácené kmeny stromů a už to vypadá, že nejspíš tu zůstanou i přes zimu,“ řekl rozhořčený zahrádkář z Krnova - Chomýže.

O případných komplikacích mluví i vodní záchranáři. „Jakákoliv překážka ve vodním toku může při zvýšené hladině způsobit problémy. Voda v takovém případě vybočí z původního koryta a ničí s větší intenzitou. Je zcela jasné, že na opravy břehů v současnosti asi dost peněz není, protože povodňové škody se nedají plánovat, ale koryto by určitě mělo být od naplavenin a vyvrácených stromů vyčištěno co nejdříve. Pokud zůstanou tyto překážky ve vodě přes zimu, může se změnit běžné jarní tání v další povodeň,“ řekl Ladislav Šárka, předseda Vodní záchranné služby ČČK Krnov II.

Dle Šárky Vlčkové, tiskové mluvčí Povodí Odry, má správce toku veškerou techniku v terénu. „Škody na tocích ve správě státního podniku Povodí Odry byly vyčísleny na 92 miliónů korun z toho 90 milionů jsou škody, které vznikly na Osoblažsku, Krnovsku a Opavsku. Je tedy patrno, že došlo v těchto oblastech k velkým škodám. Pracovníci podniku Povodí Odry ihned, na místech kde to bylo nezbytně nutné, zahájili práce na odstraňování povodňových škod. Žel, nelze zahájit práce současně na všech poškozených místech a jsme nuceni, jako správci celého povodí, začít tam, kde je situace opravdu kritická, i když chápeme, že pohled místních občanů může být rozdílný a může se jim zdát postup našich prací pomalý. Ale, to co dokáže voda napáchat za několik hodin, budeme mi lidé opravovat mnoho měsíců. Práce musí být řádně připraveny, aby vynaložené prostředky byly smysluplně využity,“ informovala Šárka Vlčková, tisková mluvčí Povodí Odry.