Vhodné podmínky pro ubytování, stravování nebo zásobování pitnou vodou. Nejen tyto faktory každoročně zkoumají krajští hygienici v souvislosti s letní sezonou dětských táborů. Celá řada se jich během prázdnin koná také v opavském a bruntálském okrese a i na některé z nich si hygienici letos posvítili.

A výsledek? Více než uspokojivý.

„Doposud bylo na Opavsku provedeno jednadvacet kontrol, na Bruntálsku patnáct. Hygienici udělili pouze dvě nízké sankce, po jednom případu byly v každém okrese zjištěny drobné nedostatky ve skladování potravin. Na jednom táboru na Opavsku byla u dítěte zjištěna meningoková meningitida, byla provedena protiepidemická opatření formou nasazení antibiotik, dítě bylo převezeno do ostravské fakultní nemocnice,“ přiblížila dosavadní průběh kontrol na táborech vedoucí Oddělení hygieny dětí a mladistvých z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Michaela Remešová s tím, že dále byla shledána jen drobná zranění a ani výskyt klíšťat zatím není tak vysoký jako v minulých letech.

„Sezonu opravdu hodnotíme jako poklidnou, provozovatelé táborů na Opavsku a Bruntálsku jsou dobře nachystáni,“ pokračovala. Jedním z táborů, kam letos hygienici zamířili, byl také Letní stanový tábor Mladecko. „Kontrolu jsme měli na druhém turnusu a všechno proběhlo bez problémů. Hygienu tady míváme víceméně každý rok,“ potvrdil vedoucí tábora Tomáš Kavala.

Zkušenost s kontrolou hygieniků má i ředitelka bruntálského střediska volného času Jana Franková.

„Ano, na našem táboře jsme letos měli kontrolu, dopadla dobře,“ odpověděla na dotaz Deníku. A byla to přitom kontrola opravdu důsledná, trvala přes hodinu a půl.

O co vše se pracovníci hygieny zajímali? „Kontrolovali oddělené skladování potravin v lednicích, oddělenou přípravu jídla, sledovali, zda máme popsané desky na zeleninu, knedlíky, maso, hospodaření s odpady a podobné věci. Dále jsme předkládali veškerou dokumentaci. Kontroloval se režim dne, sociálky, jídelníček, stany, chatky, nepromokavé matrace na patrovkách, léky v lékárniče,“ vyjmenovala ředitelka. Čtrnáctidenní tábor Tajuplný ostrov se pořádal v Železné a zúčastnilo se ho 35 dětí, spalo se v chatkách a ve stanech s podsadou.

NENÍ TÁBOR JAKO TÁBOR

Kontroly hygieniků jsou dvojí. V prvním případě jde o takzvané zotavovací akce, čili tábory, na kterých je přihlášeno více než třicet dětí. Ve druhém se pak jedná o jinou podobnou akci, na níž je účastníků méně.

„Všechny musejí být pořadateli nahlášeny, avšak u zotavovacích akcí se zaměřujeme na daleko více splněných podmínek. To, že bychom narazili na nějakou nenahlášenou akci, je výjimečné. Stává se, že dostáváme i anonymní podněty na nedostatky na táborech. Těmi se samozřejmě pak zabýváme. Většinou se jedná o někoho z okolních osadníků, chataře a podobně. Řeší se třeba to, že na táborech jsou suché toalety. Na tom ale není nic špatného a závadného, takto má stanový lesní tábor vypadat,“ sdělila Michaela Remešová.

Většina těchto podnětů se tak nakonec ukáže jako neoprávněných, ale není tomu tak vždy. „Loni jsme byli upozorněni na nepořádek na táboře, vyskytovaly se tam předměty, které tam vůbec neměly co dělat. Toto i všechna další pochybení se následně řeší právní cestou,“ doplnila.

GABRIELA MATHIASOVÁ