Ubývající místa na současném bruntálském hřbitově přiměla město zajistit nové prostory posledního odpočinku. „Město musí budovat nové pohřebiště, protože to stávající je kapacitně vyčerpané a není možné ho rozšířit z důvodu okolní zástavby“, vysvětlil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
Finanční náročnost celého projektu donutila vedení města rozčlenit stavbu do tří etap.

„Celkové předpokládané náklady se pohybují okolo třiceti milionů korun, a to bez smuteční síně, pro kterou bude zatím ponechána územní rezerva, ale která by měla v budoucnu tvořit součást pohřebiště,“ vyjádřil se k peněžní stránce nového areálu Ondrášek. Probíhající druhou etapu financuje Moravskoslezský kraj částkou deset milionů korun, město na ni ze svého rozpočtu uvolnilo tři miliony.

V rámci první etapy byly provedeny nezbytné zemní práce. Naopak výsledkem navazujících prací bude kolumbárium, v němž budou uloženy pohřební urny. Vedle kolumbária, kolem něhož se bude vinout chodníček, bude v areálu nainstalováno veřejné osvětlení a rozhlas, který poslouží k informování návštěvníků o provozních časech.

„Že se již rýsuje podoba nového pohřebiště, potvrzuje i výstavba parkoviště s příjezdovou komunikací a zastávkou pro autobusy,“ doplnil výčet prováděných úprav Ondrášek.

Omezený provoz nového pohřebiště může být zahájen již po skončení druhé etapy. „Předpokládá se, že celá tříhektarová plocha pohřebiště bude udržována, avšak pro účely vlastního pohřbívání bude prozatím využívána zhruba polovina vymezeného území. Po ukončení druhé etapy tak již bude teoreticky možné pohřbívat v novém areálu,“ uvedl Ondrášek.

Jan Humpolík