Javor rostoucí mezi gymnáziem a poliklinikou už není možné zachránit. Byl napaden agresivní dřevokaznou houbou, která může způsobit jeho pád.

 „Při pravidelné pochůzce jsme si všimli, že tento strom v koruně prosychá. Při bližším zkoumání jsme našli nenápadné plodnice dřevomoru kořenového na kmeni při zemi ze strany od polikliniky. Po dvou týdnech se houby objevily i na opačné straně kmene, od gymnázia,“ představil Dušan Martiník z odboru životního prostředí dřevomor kořenový, nejobávanější dřevokaznou houbu našich parků a alejí. 

Tato houba, které se také říká také spálenka skořepatá, napadené stromy nejvíce destabilizuje. Tato houba vyvolává hnilobu dřeva, která významným způsobem zhoršuje jeho mechanické vlastnosti. Jde o takzvanou bílou hnilobu, způsobující korosivní rozklad dřeva. To znamená, že dřevo ztrácí na hmotnosti, ale nikoli na objemu. Kvůli tomu si dřevo dlouho zachovává svou strukturu.

Na zdánlivě vitálním strome není vidět nic podezřelého, a přesto se může kdykoli vyvrátit. Když se napadení dřevomorem potvrdí v takovém rozsahu, není už důvod kácení odkládat.

KOLEM JAVORU JE ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM

„Protože se javor nachází na frekventovaném místě a hrozí, že by jeho pád mohl způsobit značné škody nejen na majetku, ale především zdraví lidí, bylo rozhodnuto o jeho skácení. Problém ale nastal se zajištěním techniky. Nemůže se totiž pokácet najednou, ale postupně od vrchu. Jeho části se musí spouštět dolů na laně, aby nedošlo k poškození závlah. Firmě, která kácení provede, se podařilo domluvit jeřáb až na tento týden,“ řekl Dušan Martiník a dodal, že pařez následně bude vyfrézován a dojde k výsadbě nové zeleně.

Vzhledem k tomu, že v minulosti už dřevomor zlikvidoval ve Smetanových sadech i další stromy, jsou obavy na místě. Stojí například za pádem mohutné lípy, která se vyvrátila na trávník před základní školou ve Smetanových sadech v roce 2014. Přestože na první pohled vypadala jako úplně zdravá, kořeny měla napadené dřevomorem.

Město se rozhodlo ve Smetanových sadech zopakovat tahové zkoušky a občané upozorňují na další stromy, které po několika suchých letech mají proschlé koruny a to včetně velmi masivních větví. Nejvíc obav vzbuzují lípy v aleji podél Perovické ulice. „Bohužel Petrovická ulice včetně aleje zatím nepatří městu, ale státu. Zrovna nedávno došlo k údržbě, ale jinak nám nezbývá, než urgovat,“ odpověděl starosta Krnova Tomáš Hradil těm, kteří na problém upozornili.

A jak se změní Smetanovy sady bez lípy, která byla desítky let jejich dominantou?

„Nahradit tak vzrostlý strom bude náročné. Při té příležitosti bych rád s městským architektem prodiskutoval myšlenku výsadby stromů na náměstí Hrdinů podél chodníku u parkového „náměstíčka“ s fontánou,“ uzavřel starosta Tomáš Hradil.