Na novém pohřebišti se v uplynulých měsících usilovně pracovalo. Jsou zde nezbytné inženýrské sítě, přípojka vody, plynu i elektřiny, dokončena je kanalizace a přívod užitkové vody pro udržování hrobů. Lidé zde najdou i hřbitovní rozhlas, z něj se například návštěvníci dozví třeba provozní dobu hřbitova.

„Prakticky dokončena je příjezdová komunikace s novým parkovištěm a zastávkou pro autobusy. V areálu pohřebiště je již nainstalováno veřejné osvětlení s celkem patnácti lampami, z nichž sedm okrasných bude dotvářet kolorit nově vzniklé části města,“ uvedl mluvčí městského úřadu Jiří Ondrášek.

Místa pro pohřbívání do země budou umístěna v horní části areálu. Co už je téměř hotovo, je kolumbárium, kde se počítá s místy pro uložení bezmála pěti set uren.

Třináct milionů se užprostavělo

Nynější práce na pohřebišti stály přibližně třináct milionů korun. Deset milionů z této sumy putovalo formou dotace z Moravskoslezského kraje, tři miliony jsou z rozpočtu města.

Pokud bruntálští zastupitelé na svém nejbližším zasedání v prosinci rozhodnou o investování dalších tří milionů, přijde na řadu třeba vybudování vsypové a rozptylové loučky, technického zázemí pro provoz, dokončení oplocení, instalaci mobiliáře a další práce. Nový hřbitov zaobírá plochu zhruba tří hektarů, v budoucnu zde má stát i smuteční síň.

Stávající hřbitov v centru města se nemůže rozšířit kvůli okolní zástavbě a nemá další místa pro uložení ostatků.