Povodí Odry na Krnovsku buduje protipovodňová opatření. Pod Krnovem byla zahájena stavba hráze za 22 milionů korun, která ochrání před povodněmi nejen české území na krnovském břehu Opavy, ale i polskou obec Bliszczyce. Stavební práce by zde měly být ukončeny v lednu roku 2019. V dohledné době má Krnov před povodněmi chránit celý systém hrází a ochranných zídek, který navýší kapacitu koryta.

Dojde také k přestavbě krnovského jezu u kina Mír. Ten je v současnosti pevný kamenný, ale rekonstrukce ho přemění na jez vakový. Jeho základem je pružný vak, který dokáže za povodní změnit svůj průřez a tím i vlastnosti.

Protipovodňová opatření se neobejdou bez kácení zeleně, proto byla Povodí Odry vyměřena náhradní výsadba více než sta stromů a dvě stě padesáti keřů na krnovském Sídlišti pod Cvilínem SPC a také v Sovově ulici.

„Budou vysazeny lípy, javory, habry a jabloně a z keřů líska, zlatice a pustoryl, což je falešný jasmín. Věřím, že obyvatelé této části Krnova výsadbu uvítají. Například v Sovově ulici nové stromy nahradí již dříve odstraněné uschlé smrky a budou tvořit protihlukovou bariéru. Na SPC zase bude doplněna lipová alej,“ uvedla Petra Mužíková z odboru životního prostředí.

Stromy, z nichž největší mají kmínek kolem dvaceti, pětadvaceti centimetrů, budou postuponě vysazovány až do poloviny prosince. Povodí Odry se musí o vysazenou zeleň starat i v příštích pěti letech. „Znamená to, že do roku 2023 Povodí Odry zabezpečí zálivku i údržbu. Až pětiletá lhůta uplyne, začne o zeleň pečovat město,“ upřesnila Petra Mužíková.

Podání návrhu na vydání územního rozhodnutí protipovodňových opatření na řece Opavě v Krnově avizovalo Povodí Odry už v roce 2011. Letos bylo nutné tuto projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí aktualizovat. Děje se tak po jednadvaceti letech od ničivé povodně, která zpustošila velkou část Krnova.