Pod tímto úředním názvem se skrývá značení kol mikrotečkami.

Toto značení není pouhým okem viditelné, lze z něj ale pomocí policejních identifikačních sad vyčíst evidenční číslo. Současně bude kolo označeno neodstranitelnou nálepkou s informací o čipové ochraně kola.

„Označené kolo se pro potenciální pachatele stává nezajímavým, protože nemůže být předmětem dalšího prodeje. V praxi některých městských policií z měst Moravskoslezského kraje se již prokazuje pozitivní praktický dopad tohoto opatření," uvedla zpracovatelka projektu Tereza Raabová.

Poprvé mají cyklisté a majitelé kol z Bruntálu možnost nechat si označit své kolo právě dnes, a to dopoledne od osmi hodin do půl jedenácté a odpoledne od tří do pěti hodin. Další nejbližší „značkovací" den bude pátek 12. srpna ve stejnou dobu. Zájemci o označení kola si mohou rezervovat termín na dispečinku bruntálské městské policie. Tam také zjistí termíny dalších čipování. Jedno značení a evidenci zvládnou strážníci během půl hodiny.

Označená jízdní kola se registrují nejen do databáze města ale současně i do celorepublikové databáze.

„Značení jízdních kol je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Bruntálu. Vzhledem k tomu, že preventivní opatření hradí z devadesáti procent Ministerstvo vnitra ČR ze státního rozpočtu a zbývajících deset procent město, bude pro občany tato služba zdarma," zdůraznila Tereza Raabová.

LADISLAV OLEJNÍČEK