Petra Severinová na krnovské pedagogické škole vede mládež k divadelnictví. Dokáže jako režisérka využít výtvarný, hudební i taneční talent studentů. Už desítky let vyráží se svými nejtalentovanějšími kamarády a studenty hrát divadlo na vesnicích.

Na návsi, před hospodou, na hřišti nebo v kulturáku její Kočovná divadelní společnost zahraje za pár drobných do klobouku. Repertoár obvykle inspirují skutečné osobnosti a historické události, které kočovníci dokážou převést do podoby lidové didaktické taškařice se zpěvy a tanci.

Letos si kočovníci vybrali osobnost císaře Josefa II. Není snadné být průkopníkem osvícenectví, reformátorem a ještě navíc císař římský a král český, uherský i chorvatský. Velké ideály se často střetly s realitou přízemních problémů. Právě proto letošní divadelní kus kočovníci pojmenovali Josef II. de la Mancha. Můžeme se těšit vedle Josefa II také na Marii Terezii nebo Fridricha Pruského, jak si zabírá Hlučínsko. Živí herci si občas vypomůžou loutkami.

Představení Kočové divadelní společnosti

27. 8. v 17 hodin u zámku Raduň (před koncertem Michala Prokopa)
28. 8. v 18 hodin v muzeu Slezský venkov v Holasovicích
29. 8. v 15 hodin na zahradě SVČ Méďa v Krnově

Text závěrečné písně

Tak se Josef pokusil, stálo ho to dosti sil,
svobodu a lepší řád, zavést v zemi napořád
Když se dostal do formy, hned zaváděl reformy,
šlechtic i lid svěcený, nebyl z toho nadšený,
Tak až za hromadu let, ocenil ho tenhle svět,
stejně přišel do nebe, vždyť nemyslel jen na sebe