Revitalizací Kobylího potoka kromě meandrů vzniklo také 13 tůní. Po úpravách svahů byly na březích nově vysázeny desítky stromů a keřů. Zlepšily se zde životní podmínky pro vodomilné živočichy a rostliny. Projekt za více než tři a půl milionu korun skončil v říjnu. Byl realizován v rámci projektu Vracíme vodu lesu.

„Odstranili jsme původní betonové opevnění dna a paty svahů i dřevěné prahy. Svahy se rozvolnily. Koryto nově tvoří oblouky, které svým poloměrem odpovídají jeho šířce a hloubce i průměrnému ročnímu průtoku vody. Břehy nově stabilizují kameny,“ uvedl Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků pro oblast povodí Odry z Lesů ČR.

close Kobylí potok v Bruntálu je po revitalizaci plný zátočin, které zadržují vodu a vybízí kolemjdoucí k posezení u vody. info Zdroj: Lesy ČR zoom_in

„Koryto jsme v některých úsecích rozšířili. Meandry tok prodloužily a snížily jeho spád, takže se i v sušším období zpomalí odtok vody,“ doplnil Kahánek s tím, že kromě běžných tůní zde vzniklo také několik mikrotůní.

Zásadní proměnou prošel také úsek Kobylího potoka před zaústěním do Černého potoku v Bruntále u kostela. Silniční panely ze dna vodohospodáři odstranili, takže se voda soustředí do nové kynety, což je prohloubená a trvale zaplavovaná část koryta. Ta se na dvou místech rozšiřuje do mikrotůní. Upravil se také sklon svahů.

Vodohospodáří mysleli také na přístupnost toku. K toku se dá nově dostat po kamenných prvcích mezi tůněmi a korytem, nebo tůněmi a svahem. Vše zakončila podzimní výsadba 83 lip, jasanů, jeřábů, javorů a téměř tří desítek keřů. Stavbu spolufinancovala Evropská unie.

Zdařilá revitalizace vrátila Kobylí potok k přírodě blízkému stavu. Je pozitivním příkladem, jak lze v urbanizované části města změnit vodní tok v krásné místo, které vybízí k odpočinku a posezení u vody.