Ve třetím ročníku soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako jsou zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, se sešlo 101 přihlášek, mezi nimi je i šest řešení z Moravskoslezského kraje. Přihlášky posoudí odborná porota, ty nejlepší postoupí do letního online hlasování 3. srpna.

O přízeň poroty i veřejnosti usiluje například projekt staronového lomu u Marburku na okraji Bruntálu. Opuštěný prostor bývalého kamenolomu s jezírkem se v minulosti pyšnil významnou populací čolků, hadů, ještěrek, žab a další obojživelníků a plazů. Postupným zazemňováním jezírka, zarůstáním lokality spolu se zakládáním černých skládek se vzácné druhy začaly vytrácet. Díky rozsáhlé revitalizaci lomu se ale místo znovu stává organickou přírodní součástí města.

„Lokalita bývalého lomu byla celou řadu let zanedbávána a veřejností opomíjena. O vztahu místních bylo nejvíce vypovídající lomové jezírko a jeho okolí doslova poseté odpadky. Jenom z vody se jich vytahaly a vyvezly 2 tuny. Nová opatření mají za cíl obnovu a zachování cenné lokality,“ komentuje Blanka Skřivánková z bruntálského oddělení ekologie krajiny.

close Hlučínská Garáž. info Zdroj: se souhlasem Andrey Křivánkové zoom_in Hlučínská Garáž.

Z Bruntálu přišla i další přihláška: projekt obnovy Kobylího potoku. Ten byl v 80. letech minulého století necitlivými zásahy zbavený své vodohospodářské i biologické funkce. Více než sedmi set metrová revitalizace se nesla ve znamení odstranění betonového opevnění a rozšíření koryta. Břehy se otevřely místním díky novým kamenným přístupům do vody, které doplnily pěší terasy nebo odpočinkové zdi. Ty navíc nově zdobí přes sto stromů a keřů.

Mezi dalšími projekty z měst najdeme počin s prozaickým názvem Garáž. Nová stavba v historickém centru Hlučína, které jinak příliš neoplývá zelení, se pyšní zelenou střechou, první svého druhu na místní městské budově. Srážky se vsakují přímo na pozemku a nezahlcují tak veřejnou kanalizaci. „Projekt má rozlohou sice malý význam, ale z hlediska vize do budoucna je jedním z pilotních projektů města, na kterém je dokázáno, že toto řešení je možné, funkční i velmi estetické. Stavba i svým malým rozsahem změní pohled na centrum města při vyhlídce z vyššího zámku či dominantního kostela svatého Jana Křtitele,“ líčí hlučínská tisková mluvčí Kristina Skulinová.

Podobných projektů se sešlo po celé republice více než stovka. „Nejvíce přihlášek, celkem 48, lidé posílali do kategorie volná krajina, 38 do zastavěného území, 9 je z pracovního prostředí a 6 projektů soutěží v sekci náš domov,“ shrnuje Andrea Křivánková, koordinátorka soutěže.