Během července a srpna zkrátila Městská knihovna otevírací dobu pro veřejnost přibližně o dvě hodiny. Dny vtýdnu, kdy bude svým uživatelům sloužit zůstanou zachovány, vsobotu však bude otevřeno pouze oddělení pro dospělé. Shodný režim platí i pro všechny její pobočky. Otevřena bude samozřejmě i letní čítárna na terase nad řekou, opět pohodlně vybavena stolky se slunečníky.

„Také u nás si samozřejmě zaměstnanci přes léto budou vybírat dovolenou. Nechtěli jsme však přerušovat provoz tak, jak to činí vněkterých jiných knihovnách. Zájem o naše služby ani vlétě neklesá. Proto jsme pouze zkrátili otevírací dobu,“ vysvětlil Petr Cestr, ředitel krnovské knihovny.

Aktuální otevírací doba je kdispozici na webových stránkách knihovny a vyznačena i na všech budovách. „Neznamená to však, že budeme vlétě zahálet. Vsoučasné době připravujeme doplnění našich webových stránek o další osobnosti regionu,“ doplnil Petr Cestr.

Na podnět starostky města pracují krnovští knihovníci už několik měsíců na tvorbě regionální obdoby lexikonu Kdo je kdo. Jeho elektronická podoba je dostupná také na internetových stránkách knihovny. Kprvním, přibližně třiceti jménům, která se zde již objevila, přes prázdniny tedy přibudou další. „ Nově jsou připravena data kosobnostem, které dosud žijí. Zveřejnění musí však předcházet jejich souhlas,“ vysvětlil ředitel knihovny.

Jinak krnovští knihovníci vlétě nechystají žádné větší opravy, které by mohly provoz více omezit, budova nedávno prošla důkladnou rekonstrukcí. Na podzim se však bude pracovat vpodzemí centrální budovy na renovaci regálů skladu knih. Nové moderní skladové boxy, které zde vzniknou, by měly přinést knihovnicím úsporu sil při manipulaci a zvětšit úložný prostor. (voz)