V kostelech ostravsko-opavské diecéze věřící prožívali velikonoční slavnost Zmrtvýchvstání Páně jako dříve. Covid je na ústupu, takže konečně se po dvou letech zase viděli bez roušek a mohli si popřát pokojné svátky podáním ruky. Slavnostní bohoslužby často provázel obřad zapálení velikonoční svíce - paškálu nebo žehnání pokrmů.

Na druhou stranu to byly první Velikonoce bez nedávno zesnulého Františka Václava Lobkowicze, který od roku 1996 byl biskupem nově založené Diecéze ostravsko-opavské.

Místo něj tentokrát na Velikonoce oslovil věřící pastýřským listem apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Martin David. Konstatoval, že v celé diecézi se už dlouho nenašel nikdo, kdo by uvažoval o kněžském povolání. Za této situace se rozhodl tradiční velikonoční sbírku na bohoslovecký seminář přesměrovat na jiné účely.

Obnova po pandemii

"Po úmrtí biskupa Františka, od něhož právě dnes o velikonoční neděli uplynuly dva měsíce, se naše diecéze nachází na prahu nové etapy. Jsem přesvědčen, že to musí být právě etapa svědectví a evangelizace. Začít bychom měli tím, že obnovíme to, o co jsme přišli v uplynulých měsících v náročném období pandemie. Ztratily se mnohé návyky, polevily vztahy. Pojďme obnovit život, jak nás k tomu vybízejí Velikonoce - svátky nového života. Obnovme život víry, obnovme život a činnosti společenství. Obnovme naše rozhodnutí jít společnou cestou za Kristem," vyzval Martin David pastýřským listem společenství ostravsko-opavské diecéze. Vyzval k modlitbám za nového diecézního biskupa, kterého vybere papež František.

Nového biskupa nám vybere papež

"Prosím, už teď se modleme za nového diecézního biskupa, kterého Svatý otec pro naši diecézi vybere. Nestačí však jenom mít diecézního biskupa, ten potřebuje také spolupracovníky - kněze. Vím, že se ve farnostech za kněze modlíte. Je však potřeba také modlitby za nová povolání. V loňském roce do semináře z naší diecéze nikdo nenastoupil a ani v letošním roce jsem zatím neobdržel žádnou přihlášku. Proto vás prosím a vybízím, abyste se ve farnostech po každé mši svaté společně pomodlili za nová kněžská povolání," uvedl v pastýřském listu Martin David a pozval věřící na diecézní pouti za kněžská povolání a rodiny. Ta nejbližší se uskuteční druhou květnovou sobotu na Maria Hilf u Zlatých Hor.

Peníze prázdnému semináři nepomohou

"Dnešní den byl po celá léta spojen se sbírkou na seminář. Rozhodl jsem se v letošním roce tuto sbírku zrušit a ponechat ve farnostech. Peníze novým povoláním a prázdnému semináři nepomohou. Je opravdu potřeba především naší modlitby. Seminář ani bohoslovci však bez naší podpory nezůstanou, o to se obávat nemusíte. Naším svědectvím o vzkříšeném Kristu a jeho lásce je určitě i nezištná pomoc těm, kteří vyhnáni válkou, museli opustit své domovy. Chci vám poděkovat za vaše nasazení, štědrost a solidaritu. Také skrze naši pomoc může k uprchlíkům přicházet Vzkříšený Kristus jako dárce pokoje a světlo naděje v temnotách," vzkázal Martin David farníkům.