V kostele v Holčovicích před oltářem čekala nachystaná křída, voda, sůl a kadidlo. Farář pozval farníky, aby si to všechno prohlédli zblízka. Pak se obrátil k dětem.

„Víte, k čemu se používalo kadidlo v době, kdy se Ježíš narodil? Zapalovalo se v chrámech jako symbol oběti. Když hoří, stoupá z něj k nebi vonný dým jako naše modlitba. Kněz při mši společně s kadidlem světí také křídu. Určitě znáte znáte barevné křídy, kterými se kreslí na tabuli. Ví ale někdo, co a kam se píše svěcenou křídou? Už jste někdy na zápraží viděli písmenka K+M+B? To znamení nám říká, že tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar přinesli kadidlo do Betléma. Jako mudrcové totiž hned poznali, že novorozenec ve chlévě je boží syn. Já vám tu křídu dám, a můžete si to doma také zkusit. Hlavně k písmenům nezapomeňte napsat letopočet 2021,“ vysvětlil dětem kněz Pavel Zachrla.

Svěcená voda a křest v Jordánu

Celá katolická církev v těchto dnech slaví Svátek Křtu Páně, který připomíná křest Ježíše v řece Jordán. „Také my všichni jsme byli pokřtěni vodou. Tak se z nás stali křesťané. Proto dnes kněz žehná vodu, aby nám to připomínala. Přidává do ní sůl, aby dlouho vydržela. Můžeme používat svěcenou vodu také doma. Občas do ní namočím prsty a udělám kříž, abych si připomněl, že nás doprovází Bůh i do všedního dne. Teď vás tou vodou pokropím, abychom si připomenuli, jak jsme byli pokřtěni,“ vysvětlil Zachrla smysl svěcené vody a názorně ukázal, jak se používá kropenka, kropáč i kadidelnice.

close Farář Pavel Zachrla pojal liturgický obřad žehnání vody, kadidla a křídy velmi didakticky. info Zdroj: Deník/František Kuba zoom_in

Úsměvný příběh z Pitárného

Programem komunistů byl ateismus, takže společnost mnohé náboženské tradice zapomněla. Když se v devadesátých letech začaly vracet tříkrálové zvyky, byla kolem toho úsměvná nedorozumění. Pavel Zachrla tehdy působil ve farnosti Pitárné.

„Do kostela tam chodila rodina se spoustou dětí. Když jsme na Tři krále světili křídu, vzali si ji domů také tito kluci. Když jsem za týden přijel do Pitárného, dozvěděl jsem se, že špunti obešli úplně celou dědinu a každému na futra dveří napsali Kašpar, Melichar, Baltazar a příslušný rok. Někteří lidé byli šokovaní, proč jim cizí kluci čmárají po dveřích. Bylo to od nich správné, nebo nebylo?,“ zakončil Zachrla historku řečnickou otázkou.

Matrikoví křesťané

Pavel Zachrla je přesvědčený, že hoši s křídou jednali správně, protože většina obyvatel Pitárného byli pokřtěni. Na devadesát procent. „Kromě křesťanů, kteří chodí do kostela a modlí se, existují také takzvaní matrikoví křesťané. Jejich jméno je v knize, kam se zapisují křty. Jsou tam uvedeni také jejich rodiče a kmotrové. Pokud člověk v dospělosti na svůj křest zapomíná, je to škoda. Takže ti kluci vlastně udělali správnou věc. Dali podnět křesťanům ve vesnici, aby přemýšleli o významu víry pro svůj život,“ zakončil Pavel Zachrla svůj poučný příběh.