Ojedinělá hrázděná stavba tenisového klubu sloužila původně jako pavilon městského kluziště a od dubna roku 2004 je kulturní památkou. „Předmětná stavba je příkladem kvalitní architektonické produkce z období kolem roku 1900 na pomezí pozdního historismu a nastupující postmoderny, projevující se důrazem na lapidární tvary a využitím prvků spojovaných s dobovým nacionálním výkladem architektonického tvarosloví,“ uvádějí památkáři z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.

Stav památkově chráněné budovy byl ale velmi špatný. Několik desetiletí v podstatě chátrala a dostalo se jí jenom opravdu té nejnutnější údržby. „V regionu je to skutečně jedinečná budova. Projekt její obnovy schválili památkáři a ti budou také dohlížet na to, aby celková rekonstrukce i přístavba byly k původní stavbě maximálně šetrné. Je opravdu škoda, že se nedochovalo původní vybavení, ale s tím už nic nenaděláme a musíme chránit to, co se dochovalo,“ uvedla už před časem památkářka z bruntálského muzea Ľubica Mezerová.

Generální oprava zlepší využitelnost objektu a zvýrazní její stavební, architektonické a historické hodnoty. Ukončená by měla být nejpozději do konce letošního roku. „S průběhem rekonstrukce jsme spokojeni. Je tam sice malý skluz, ale zástupce firmy nás ujistil, že práce proběhnou ve stanoveném termínu,“ řekl vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města na bruntálské radnici Marian Hvorecký.