„První generace napadá převážně spodní větve stromu, další postupují směrem nahoru. Samotný škůdce zatím nezpůsobuje úhyn jírovců, ale následkem oslabení, které zapříčiňuje, jsou stromy napadány různými chorobami, které mohou způsobovat jejich odumření,“ uvedla Lucie Vančurová z organizace ČSOP Koniklec, která se věnuje boji s klíněnkou od roku 1998.

Právě nyní, kdy stromy ztrácejí listy, by měli majitelé těchto stromů věnovat listí jírovců zvláštní pozornost. Odborníci totiž doporučují, aby proti dalšímu výskytu klíněnky opadané listy zlikvidovali. Nejlepším způsobem ochrany před klíněnkou je údajně shrabání spadlého listí a jeho likvidace několika způsoby. Účinné je pálení listí, které spolehlivě zničí larvy. Tím se však mohou zahrádkáři dostat do konfliktu se zákony na ochranu životního prostředí.

Dalším způsobem likvidace je kompostování pod asi deset centimetrů vysokou vrstvou zeminy. Při něm by mohla teplota 60 až 70 stupňů Celsia stačit ke zničení larev klíněnky. Další variantou je odvoz listí do sběrných dvorů. Ty přijímají biologicky rozložitelný odpad, jako je tráva, listí, plevel, spadané ovoce a podobně. Tyto sběrné dvory fungují prakticky ve všech městech a začínají se objevovat i na leckterých vesnicích.