V našem regionu mají klimatické změny vliv nejen na jesenické sjezdovky, které se už neobejdou bez umělého zasněžování, nebo na šíření lýkožrouta severského, ale také mění pravidla parkování v Krnově na Dvořákově okruhu.

Zaparkovat auto ve večerních hodinách na hustě zalidněném sídlišti E. Hakena bývá problém. Proto obyvatelé sídliště často využívají možnosti odstavit své auto na blízkém Dvořákově okruhu. Situaci tam ale každoročně v období od 1. listopadu do 31. března zhoršoval zákaz stání z důvodu zimní údržby.

To už je minulostí. Dopravní značka, která zimní parkování zakazovala, bude zrušena.

O odstranění dopravního značení, které řidičům zakazovalo stání v této ulici v zimním období, požádali město Krnov formou petice obyvatelé sídliště. Vedla je k tomu změna klimatických podmínek v posledních pěti letech, která způsobila, že důvod zákazu stání, tedy potřeba odhrnování sněhu, pominula.

„Petici jsme projednali na schůzi rady města a odstranění dopravního značení schválili. Řidiči tak mohou na Dvořákově okruhu zastavovat v souladu s platným zněním zákona o provozu na pozemních komunikacích," uvedla starostka Krnova Jana Koukolová Petrová.

Podle zákona musí při stání vozidel zůstat alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy. Pro zastavení musí zůstat volný alespoň jízdní pruh široký nejméně tři metry pro oba směry. Obyvatelé sídliště by ale měli také počítat s tím, že v případě zimní sněhové nadílky muže být na komunikaci Dvořákův okruh umístěna mobilní značka, která stání opět zakáže.