Krnovská pobočka Armády spásy je připravena pomáhat osobám bez domova v jejich tíživých životních situacích.

Pomoc a podporu poskytuje přes jednorázový nocleh na noclehárně, možnost být v teple a bezpečí na nízkoprahovém denním centru až po dlouhodobé ubytování v Azylovém domě.

Služby v sobě zahrnují pravidla. Příkladem pravidel je i to, že služba noclehárny je časově omezena od 19:00 do 7:30, uživatelé musí hradit poplatek za službu, pouze ve výjimečných případech je možné platbu odpustit. Za mrazů, kdy se bezdomovci ocitají v ohrožení života, se však pravidla přizpůsobují tak, aby klienti mohli strávit 24 hodin denně v teple. V souvislosti s počasím jsme rozšířili režim volné židle i přes den,“ popsal Jiří Ivanov.

Letos pak díky hojné podpoře veřejnosti jsou uživatelé v tomto zimním období podpořeni i skrze nocleženky. Prostřednictvím nocleženek mohou dárci věnovat stokorunu, která pokryje jeden nocleh jednoho člověka.

Vedoucí sociálních služeb krnovské pobočky Armády spásy Jiří Ivanov si pochvaluje, jak se projekt nocleženek osvědčil.

„Letos proběhl druhý ročník tohoto celorepublikového projektu Armády spásy. Loni bylo zakoupeno na šest tisíc nocleženek, letos už na 18 tisíc. Nocleženky se dávají jako poukázka uživatelům, kteří nemají dostatek financí na úhradu odespaných noclehů. Štědrých dárců se letos našlo tolik, že nocleženky nejen, že pokryjí všechny akutní případy, ale dokonce i klienti, kteří za běžného režimu za nocleh bez problémů platili např. ze svého důchodu, díky darovaným nocleženkám ušetří a můžou díky tomu třeba splácet své dluhy nebo šetřit na kauce, aby se dostali do běžného bydlení.“ uvedl Jiří Ivanov s tím, že si Armáda spásy váží štědré pomoci veřejnosti, která v zimě vyjádřila solidaritu s lidmi bez domova.

„Uživatelé k nám do noclehárny různě odcházejí i přicházejí, ale nikoho zpravidla teď, když jsou mrazy, neodmítáme. V situacích, kdy je pak naplněna kapacita noclehárny, nabídneme uživatelům alespoň režim volné židle. Uživatelé také dobře vědí o pravidlech týkajících se požívání či vnášení alkoholu či jiných omamných látek, pravidla je třeba dodržovat, však v těchto nejhorších mrazech jsme ale připraveni nad drobnými prohřešky přimhouřit oko.“ uzavřel Jiří Ivanov z Armády spásy.