Krajánek z Města Albrechtic i krnovská Harmonie jsou organizace, které se věnují především klientům s mentálním postižením. Již dříve byl k Harmonii připojen ústav sociální péče z Jindřichova a loni také Krajánek. Transformace služeb pro postižené spoluobčany v oblasti Albrechticka, Jindřichovska a Krnovska pokračuje dál.

Transformace Krajánku ve Městě Albrechticích byla rozdělena do dvou etap. „V první etapě byla provedena rekonstrukce nemocniční vily ve Městě Albrechticích, kde nyní žije jedenáct uživatelů našich služeb. Nyní by v rámci druhé etapy mělo dojít k rekonstrukci budovy na ulici Bedřicha Smetany v Albrechticích, kde vzniknou čtyři nové byty pro 16 uživatelů a také sociálně terapeutické dílny,“ uvedl ředitel Krajánku Miloslav Juráň.

Přestavba budovy by měla začít v lednu 2012 a do roka by měla být celá předána k novému využití. Nákladná rekonstrukce původního sídla Krajánku je možná jen díky evropským fondům.

„V současné době je ale potřeba budovu bývalého ústavu sociální péče ÚSP, později Krajánku ve Městě Albrechticích, uvolnit a předat zhotoviteli stavby. Proto jsme velmi rádi, že nám vyšlo vstříc Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a uvolnilo nám k přechodnému pobytu část budovy nemocnice ve Městě Albrechticích. Do nových prozatímních prostor by se měli uživatelé a zaměstnanci Domova ve Městě Albrechticích přestěhovat v říjnu 2011,“ doplnil ředitel Miloslav Juráň.

„Naši klienti jsou součástí Města Albrechtic a vzájemné dobré soužití je již dlouho pravidlem. Někdy stačí jen pochopení a úsměv, vždyť všichni si zasloužíme žít plnohodnotný a spokojený život,“ dodal Miloslav Juráň.