V minulosti žilo v Krnově a jeho okolí kolem pěti tisíců Řeků. Do krnovského mikroregionu přišli po roce 1948 hledat azyl před občanskou válkou, jež v Řecku ohrožovala jejich životy. Pomocnou ruku jim nabídlo tehdejší Československo.

V sedmdesátých a osmdesátých letech se většina z nich vystěhovala zpět do Řecka.

Není zaplacen nájem hrobů

Na Krnovsku po sobě zanechali hroby, které chátrají, nejsou udržované ani zaplacené. Příbuzní žijící v dalekém Řecku se ke hrobům nehlásí a dluží městu za jejich pronájem.

„Na základě této situace město Krnov vyvěsilo na začátku tohoto roku oznámení o nezaplaceném nájmu hrobových míst, k němuž přiložilo seznam dlužníků. Částku nemáme přesně určenou, dnes je právně promlčená. Jedná se nám především o morální apel na příbuzné," přiblížila situaci mluvčí Městského úřadu Krnov Dita Círová.

Hlavním iniciátorem této akce je Řecká obec Krnov město.

„Věřím, že se tímto způsobem podaří oslovit alespoň některé pozůstalé, kteří by popřípadě měli zájem za uvedená hrobová místa zaplatit. Pokud se tak nestane, budou hrobová místa zrušena," vyjádřil se k vyhlášce předseda Řecké obce Krnov město Georgios Bazakas.

„Devadesát procent Řeků se odstěhovalo do Řecka a část jich už nežije. Co se týče jiného způsobu apelu, než touto ohláškou, je to těžké. V Řecku neexistuje žádná organizace, která by sdružovala Řeky, kteří přišli z Československa. Proto je problém je nějakým vhodným způsobem oslovit.

Zkoušíme to přes naše známé v Soluni a v Aténách, ale prozatím bez výsledku," dodal Bazakas.

Řeckých hrobů mohou být desítky. Město Krnov nemůže určit jejich přesný počet, protože v mnoha případech jde o smíšená manželství.

Na Albrechticku je to podobné

Se stejným problémem se potýkají také ve Městě Albrechticích. Tamější řecké hroby zabírají zhruba pět procent hřbitova a chátrají podobně jak ty krnovské.

„Evidujeme dluh za pět hrobů v celkové výši 9 522 korun. Apelovat na příbuzné nemůžeme, neboť je neznáme. Jedná se o staré hroby. V případě, že za pronájem hrobů neplatí, budeme postupovat v souladu se zákonem o pohřebnictví.

Podle něj v případě nezaplacení hrobového místa může dojít až ke zrušení těchto starých hrobů," komentoval situaci tajemník Města Albrechtice Hynek Vavera.