Kostel sv. Benedikta v Krnově Kostelci se proslavil, když v něm památkáři objevili a zrestaurovali nejstarší románské fresky. Město se snaží, aby se sv. Benedikt zařadil k vyhledávaným turistickým cílům. Aby objekt zanechal v návštěvnících co nejlepší dojem, nechalo město Krnov postupně upravit jeho nejbližší okolí. Nejen turisté, ale i místní jistě ocení nové posezení.

V loňském roce Technické služby Krnov vybudovaly přístupový chodník do sakristie s cyklem fresek, které jsou vlastně středověkým komiksem. Fresky zobrazující skutky svatého Benedikta, smrtelné hříchy nebo skutky milosrdenství vznikaly v dobách, kdy mezi věřícími bylo mnoho negramotných. Prohlížení obrázků při bohoslužbách jim mělo připomínat podstatu křesťanské věrouky, morálky, mytologie i životopisy světců.

Letos je v krnovském městském rozpočtu na úpravu okolí kostela vyčleněno 500 tisíc korun.

„Ne všechny finanční prostředky jsme ale proinvestovali. Podařilo se nám vybudovat přístupový chodník do kostela s odbočkou ke stromu naproti hlavnímu vchodu. Kolem jeho kmene jsme nechali nainstalovat lavičku, kterou vyrobila krnovská stolařská firma Nikola Papadopulos. Také byla autobusová zastávka posunuta blíže k faře.

Původně ještě mělo dojít k přesunu novinového stánku na druhou stranu komunikace, ale v této záležitosti stále jednáme s plynárnami. A také jsme chtěli nechat vybudovat bezbariérový přístup do sakristie. O pozemek pod ním ale požádala církev v rámci církevních restitucí a do vyřešení této záležitosti nemůžeme na pozemku nic dělat," uvedla vedoucí odboru správy majetku města Městského úřadu v Krnově Lenka Andršová.

Město Krnov si již od počátku záchranných prací v kostele sv. Benedikta uvědomovalo jeho výjimečnost a například v letech 2006 a 2007 na opravy a restaurování fresek přispělo 230 tisíci korunami.

Na projektu „Revitalizace kostela sv. Benedikta v Krnově-Kostelci, patrona Evropy, pro rozvoj cestovního ruchu", který realizovala Římskokatolická farnost Krnov v letech 2011 a 2012, se podílelo finanční dotací ve výši 150 tisíc korun a na věžní hodiny poskytlo příspěvek ve výši 20 tisíc korun.