Desetitisíce stromů zničila v noci z neděle 10. na pondělí 11. března vichřice v Jeseníkách. Zpřelámané a vyvrácené kmeny musí dřevorubci rychle odtěžit, aby se nestaly další potravou pro již tak extrémně rozmnoženého kůrovce.

NEJHORŠÍ POLOMY JSOU V OKOLÍ REJVÍZU

Pracovníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, které jsou největším majitelem lesů v okrese Jeseník, zatím napočítali 25 tisíc kubíků poškozeného dřeva. Číslo však není zdaleka konečné. Nejvíce postižené jsou porosty v okolí Rejvízu. Turisté by měli zvážit, zda je za této situace rozumné vstupovat do lesa.

„Prudký vítr poškodil stromy i v blízkosti lesních cest a turistických tras. Proto jsme ihned začali se zprovozněním cest a následným zpracováním polomů, které bude pokračovat ještě několik týdnů. Návštěvníci lesa by proto měli dobře zvážit vstup do kalamitních ploch a brát maximální zřetel na svou bezpečnost,“ upozornil ředitel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Petr Skočdopole.

Lesy ČR celorepublikově odhadly větrné škody na milion kubíků dřeva. To odpovídá milionu poničených stromů a představuje osm procent z letos očekávaných těžeb podniku. Vichřice tak lesníkům komplikuje situaci v době, kdy mají plné ruce práce s kůrovcovým dřevem. „Je důležité popadané stromy vyvézt z lesa dříve, než nastane rojení kůrovce, pro kterého jsou takové vývraty ideálním místem k rozmnožení,“ vysvětlil Petr Skočdopole. Jako nejzazší termín pro odklizení všech vyvrácených stromů vidí konec dubna.