V bruntálském špitále na Nádražní ulici operují křečové žíly jednak klasickým způsobem z řezu v třísle i metodou s názvem skleroterapie. Skleroterapii lze využít u drobnějších křečových žil, které bývají označovány jako „metličky“.

Při této metodě se do křečových žilek vstříkne sklerotizační látka, která způsobí jejich trombózu a následný rozpad. Po zákroku není nutná pracovní neschopnost, protože jde kosmetický výkon, nehradí ho zdravotní pojišťovny.

Klasická metoda je většinou doplněna řadou drobných řezů, z nichž jsou varixy kompletně odstraněny.

„Po těchto operacích je však nutný určitý klidový režim. Většina pacientů je minimálně týden v pracovní neschopnosti a pobyt v nemocnici trvá většinou dva až tři dny,“ řekla lékařka Jana Němcová z chirurgického oddělení Podhorské nemocnice v Bruntále.

Nejhorším možným důsledkem křečových žil jsou bércové vředy.

Bércové vředy se mohou vytvořit kvůli přetlaku v žilním řečišti. Jde o chronické defekty, které mohou vyústit až v amputaci končetiny. A to určitě nikdo nechce.