V Centrální evidenci válečných hrobů najdeme řadu pomníků z našeho regionu, které připomínají padlé v první světové válce. Přestože se boje první světové války neodehrávaly na našem území, snad každá obec měla své padlé na nejrůznějších evropských bojištích.

Na jejich počest v meziválečné době vznikaly pomníky, o které se dnes na základě mezinárodních smluv musí postarat úřady. Nejbližší příbuzní padlých po odsunu už většinou žijí mimo Českou republiku.

Některé pomníky se jmény padlých z první světové války byly později doplněny i o tabulky s připomínkou obětí druhé světové války. Památníky stojí v obcích a městech stále, ale často jsou ve špatném stavu. Desetiletí nezájmu lze v našem regionu přičíst hlavně výměně německého obyvatelstva za české.

Stav těchto památníků se ale v posledních letech mění k lepšímu.

OBNOVA NA KRNOVSKU

Na Krnovsku z téměř padesáti válečných hrobů a pietních míst dostalo nový kabát už osmnáct. „Jen v loňském roce byly opraveny za finanční podpory Moravskoslezského kraje pomníky v Holčovicích, Zátoru a v Pitárné. Staly se tak opět důstojnou připomínkou tragických událostí a také výrazným prvkem obce.

Velké poděkování za to si zaslouží především starostové, kteří realizaci oprav prosadili do rozpočtů obcí a byli ochotni absolvovat administrativní proces spojený s dotačním řízením," uvedl Vladimír Zavřel z odboru správy majetku města Městského úřadu v Krnově, který má v rámci obecního úřadu s rozšířenou působností na starosti všechny válečné hroby a pietní místa ve všech obcích a městech na Krnovsku.

„Celkem vedeme v evidenci 46 válečných hrobů a pietních míst. V některých obcích se o ně starají automaticky sami, například Město Albrechtice je má všechna opravená z vlastních prostředků stejně jako Krnov, jiné musím přesvědčovat. Pro malé obce jsou finanční náklady na opravu, které mohou být třeba i 70 a více tisíc korun, velkým soustem, a mohly by za ně do obce pořídit něco praktičtějšího.

Ale díky tomu, že kraj poskytuje individuální dotace na zabezpečení péče o válečné hroby ve výši 40 tisíc korun, se mi podaří každoročně jednoho až tři starosty pro opravu získat," řekl Vladimír Zavřel, který se chce letos zaměřit například na pomník v Bučávce na Osoblažsku, který připomíná hned tři významné události první a druhou světovou válku a T. G. Masaryka.

„Je to takový hybrid, k němuž se nikdo nehlásí. Další památník, který by si zasloužil rekonstrukci, se nachází před školou v Jindřichově," dodal Vladimír Zavřel.

OPAVA ČILE OPRAVUJE

O válečné hroby a pietní místa se stará také Opava. V péči jich má celkem 161. Hned 120 z nich se nachází v obcích jejího správního obvodu, 41 leží přímo ve městě nebo jeho městských částech.

„Náklady na péči jsou rok od roku různé. V loňském roce město vynaložilo finanční prostředky na opravu pomníku v Suchých Lazcích. Stála celkem 125 356 korun, přičemž dotace Ministerstva obrany ČR činila 96 tisíc," komentovala Martina Věntusová z odboru kanceláře tajemníka opavského magistrátu.

V předchozích letech se povedlo opravit například hromadný válečný hrob ve Vlaštovičkách, pomník obětem světových válek, tzv. Pohroužený meč na městském hřbitově a také pomník v Kylešovicích.

„Během roku 2014 bylo opraveno 145 pomníčků, které jsou součástí hromadného hrobu Rudé armády. Nachází se na Městském hřbitově v Opavě. Tuto opravu financovalo Velvyslanectví Ruské federace v České republice," doplnila Martina Věntusová s tím, že ze strany magistrátu probíhají pravidelné kontroly, aby se zajistila údržba válečných hrobů a pietních míst.

Veškeré informace o válečných hrobech a pietních místech jsou dostupné na webových stránkách valecnehroby.army.cz.