Historicky prvním senátorem za bruntálský obvod byl v roce 1996 tehdy jedenasedmdesátiletý tlumočník a překladatel Zdeněk Babka (ČSSD) z Vrbna pod Pradědem.

V prvních volbách se o hlasy ucházelo sedm kandidátů, mezi nimi byl i Miroslav Štěpán, někdejší vysoký komunistický představitel. který kandidoval za KSČ. To byl tehdy také jediný kandidát, který nepocházel z okresu Bruntál. O hlasy se Štěpán ucházel i v druhých senátních volbách na Bruntálsku v roce 1998.

V druhých volbách v roce 1998 senátor Zdeněk Babka svůj mandát neobhájil, nedostal se ani do druhého kola. Ze sedmi kandidujících politiků bylo šest z okresu Bruntál. Zvítězil tehdejší starosta Světlé Hory a člen KSČM Rostislav Harazin. Ani ten však za šest let senátorské křeslo neobhájil.
V souboji jedenácti uchazečů o post senátora z Bruntálska podlehl Jiřímu Žákovi z ODS.

A jak dopadnou výsledky letošních voleb? Podaří se Jiřímu Žákovi uhájit svou pozici senátora a prolomit tak dosavadní pravidlo jednou a dost? Do boje jde devět kandidátů, mezi nimiž jsou i dva z Ostravy. V jednom případě ale jde o místního rodáka, Zajímavé je, že se o přízeň voličů na Bruntálsku zatím neucházel žádný kandidát z Opavska. Přitom senátní obvod 64 Bruntál zahrnuje nejen celý bruntálský okres, ale spadá do něj i sedmnáct obcí z Opavska.

Pavel Bačgoň, 57 let, KSČM

Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Byl jsem vybrán stranickými organizacemi na území okresu Bruntál a Opava a velmi si toho vážím.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Náš region je velmi rozsáhlý, po dvacet let je značně opomíjen a chtěl bych přispět k nápravě a rovnému postavení v rámci republiky.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Pokud nebudu přítomen v Senátu jsem zde připraven občanům kdykoliv pomáhat řešit jejich problémy.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Myslím, že by se měly posílit - napřÍklad možnost interpelace vůči ministrům a jiné.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Pracuji dnes a denně s lidmi a pro lidi a lidé to vědí.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Nerozlišuji - jen voliči mají právo rozhodnout.
Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Kandidáta s levicovými názory na řešení problémů.
S jakým mottem jdete do voleb?
„Váš hlas pro KSČM je hlasem pro lepší život a rozvoj regionu!“
Miroslava Hustáková, 44 let, nezávislý kandidát

Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Nízká životní úroveň lidí v okrese Bruntál, která se oficiálně deklaruje, ale neřeší.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Ve spolupráci se starosty chci zajistit lepší dopravní obslužnost, opravu vozovek, protipovodňová opatření.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Asistentka bude k dispozici pro občany stále. Schůzky se mnou budou po dohodě s občany.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnila byste je?
Nedostatečné. Nemá vliv na státní rozpočet a poslanecká sněmovna může senát v běžných zákonech přehlasovat.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Odvrácení hrozby krachu stovek podnikatelů záchranou společnosti CDZ, a. s.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Žádný z protikandidátů nemá takovou podporu u voličů, jak si myslí.
Koho byste zvolila, kdybyste nemohla sama sebe?
Nevolila bych bývalé funkcionáře KSČ, kterým se dnes již strana nehodí - kandidáty ČSSD a VV.
S jakým mottem jdete do voleb?
Budu stranám naslouchat, ne je poslouchat.
Vítězslav Maláč, 53 let, KDU-ČSL (bez politické příslušnosti)

Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Morální úpadek v české politice.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Zvýšení úrovně zdravotní péče , zlepšení dopravy a dopravní obslužnosti a tím dopomoci i podnikání, zaměstnanosti a dostupnosti služeb.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Již dnes jsem lidem našeho obvodu k dispozici téměř denně jako lékař i jako člověk a na tom nehodlám nic měnit.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Pravomoci jsou rozdělené mezi horní a dolní komoru parlamentu a jsou dány Ústavou ČR. Zaměřil bych se víc na dokonalé využití stávajících možností než změnu Ústavy ČR.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Zavedení laparoskopických operací a operací laserem v okrese a ochránění nemocnice Krnov před zánikem získáním „akutních lůžek“ a přípravu nemocnice k rekonstrukci.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Neuvažuji v této rovině, nevnímám kandidáty do senátu jako soupeře.
Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Kdybyste položil otázku koho bych nikdy nezvolil, dal bych jasnou odpověď…
S jakým mottem jdete do voleb?
Pravdu a slušnost do politiky.
Marián Olejník, 57 let, TOP 09

Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Působím v komunální politice už 20 let a načerpaných zkušeností chci zužitkovat ve prospěch lidí zde žijících.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Chci být hlavně užitečným kontaktem pro starosty a další veřejně činné osoby regionu a každodenní prácí usilovat o zlepšení života lidí na Bruntálsku, Krnovsku a Rýmařovsku.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Formou elektronických médii (e–mail, fax…) budu dostupný nepřetržitě, osobně budu v regionu přítomen zhruba 1 až 2x týdně.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Musíme rozlišit 2 roviny pravomocí, legislativní a faktické. Legislativní pravomoce jsou dle mého názoru dostatečné, a ty faktické pravomoce vždy záleží na osobních kvalitách jednotlivých senátorů.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Mimo dlouholeté (více než 33 let) úspěšné práce gynekologa a porodníka je to hlavně zachování nemocnice v Bruntále a Rýmařově i přes trvalé snahy o jejich zrušení.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Jednoznačně současného hejtmana, pana Palase z ČSSD.
Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Kandidáta ODS pana Žáka.
S jakým mottem jdete do voleb?
Vím, jak pomáhat na svět novým nápadům pro náš region. Bez TOP 09 v Senátu reformy narazí, víc než si myslíte.
Jaroslav Palas, 58 let, ČSSD

Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Má nominace byla opravdu spontánní a důvěra se prostě neodmítá. Kandidaturu jsem proto přijal a vnímám ji jako velkou poctu a závazek.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
V našem regionu je hodně pracovitých rukou, ale málo příležitostí je uplatnit. To se musí změnit a já jsem připraven této změně napomáhat.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Vždy jsem se řídil zásadou, ať už jako poslanec, ministr nebo hejtman, že volič zůstává „pánem“ i po volbách. Budu tedy „po ruce“ dle potřeby.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Pravomoce jsou dostatečné. Zdůrazňuji, že právě letošní volby rozhodnou, zda pravice v něm ztratí většinu, a levice tak získá možnost korigovat její „reformní“ úsilí.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Při vší skromnosti se domnívám, že jsem úspěšně zvládl všechny pracovní role, které mně život připravil. Lidem se přitom mohu dívat zpříma do očí.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Jmenují se závist, hloupost a pomluvy.
Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Neumím zatím odpovědět, protože jednotliví kandidáti své programy teprve začínají zveřejňovat. Rozhodoval bych se totiž podle jejich obsahu.
S jakým mottem jdete do voleb?
Srdce je důležitější než peněženka.
Alfréd Roik, 54 let, Suverenita (bez politické příslušnosti)

Co Vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Přiměla mě obrovská chuť zrušit či změnit některé nesmyslné zákony, přicházející z Poslanecké sněmovny, a také lidská zodpovědnost zabránit další produkci asociálních návrhů zákonů.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Chci pomoci regionu v jeho palčivých otázkách dle důležitosti, logiky a legislativních možností .
Jak často budete k dispozici svým voličům ve svém obvodu?
Vzhledem k moderní technice je možné komunikovat s občany nepřetržitě a kdykoliv, v oblastní kanceláři se pak naskýtá možnost osobních kontaktů s veřejností.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Senát je vytvořen podle daných zákonů a určitě by měl mít větší vliv, než má.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Jedním z mých profesních úspěchů považuji řízení mnohých společností v různých orgánech mimo jiné i jako krizový manažer.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Soupeřem někoho označovat nemohu, nejde o zábavu ani sport, jde o nás všechny a naši budoucnost, ale jedno vím jistě, že ten, co nevedl nikdy ani trafiku, mi nemůže být kvalitním oponentem.
Koho, ve vašem obvodu, byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Určitě bych volil manažera a mně přijatelný program.
S jakým mottem jdete do voleb?
???
Jan Síla, 60 let, nezávislý kandidát

Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Jako rodák z Rýmařova jsem se rozhodl zaregistrovat do senátních voleb s cílem změnit to, že v Krnovské nemocnici nemohou operovat klienty VZP.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Dostupnou a rovnocennou zdravotní péči na Bruntálsku, jako mají v jiných regionech. Nařídit vládě, aby upřednostnila budování dopravní obslužnosti v regionech s největší nezaměstnaností.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Osobní kontakt dvadny v týdnu a e-mail: jansila@centrum.cz , info@jansila.cz.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Pravomoci senátu jsou relativně dostatečné, ale zpřísnil bych možnost zpětného přehlasování senátního veta PS.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Založení a od píky vybudování neurochirurgického oddělení na kvalitní evropské úrovni.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Rezignaci, nevědomost a lhostejnost některých voličů.
Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Po špatných zkušenostech, bych nevolil žádného člena jakékoliv strany, která je řízena sekretariátem z Prahy!!
S jakým mottem jdete do voleb?
„Svůj dosavadní profesní život jsem zasvětil boji o životy a zdraví občanů. Nyní chci dále tvrdě pracovat pro svůj kraj - a to nejen v oblasti medicíny“.
Vilém Urbiš, 56 let,Věci veřejné (bez politické příslušnosti)

Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
V květnu letošního roku dala převážná část voličů politické reprezentaci této země jasně najevo, že chce změny. To by měli potvrdit účastí v senátních volbách a volit nové tváře.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Zajištění prostředků z veřejných zdrojů na financování veřejně prospěšných staveb a je zapotřebí začít řešit prostřednictvím nejvyšších orgánů špatnou situaci v bruntálské nemocnici, kde přišla vniveč investice za téměř 120 milionů.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Pokud nebudu vázán povinnostmi přímo v senátu v Praze, tak prakticky denně ve své kanceláři.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Senát jako zákonodárný sbor je nynější úpravou vyloučen z účasti na procesu obsazování některý důležitých centrálních orgánů. V tomto směru bych jeho pravomoci rozšířil.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
To, že lidé ve mně mají důvěru, vstup společnosti OSRAM do Bruntálu, kde jsem zajišťoval veškerou právní agendu a to, že obec Malá Morávka byla zachráněna před konkurzem.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Je nás devět kandidátů, všichni máme stejné šance.
Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Upřímně řečeno, nevím.
S jakým mottem jdete do voleb?
S heslem „Nesmířím se s nespravedlností“.
Jiří Žák, 51 let, ODS

Co vás přimělo ke kandidatuře do senátu?
Je to jedna z mála šancí mít ústavního činitele a přispívat k pozitivním změnám z úrovně celostátní politiky v našem opomíjeném okrese.
Co chcete prosadit pro svůj volební obvod?
Výrazné změny v silniční síti, snížení dopravní zátěže, dobudování obchvatu Krnova a Bruntálu. Zlepšení podmínek pro zaměstnavatele tak, aby většina lidí mohla nalézt práci.
Jak často budete k dispozici voličům ve svém obvodu?
Stejně tak jako doposud. Senátorská kancelář přístupná 5 dnů v týdnu, na telefonu pro kohokoliv 7 dnů v týdnu 365 dní v roce.
Připadají vám pravomoci senátu dostatečné? Změnil byste je?
Dokáži si představit určitou úpravu kompetencí Senátu, ale je to otázka změny Ústavy a velmi úzce souvisí i s případnou změnou volby prezidenta republiky.
Co považujete za svůj dosavadní největší profesní úspěch?
Bavíme-li se o činnosti v Senátu, je těch úspěchů více, jako příklad bych uvedl záchranu zhruba dvou tisíc pracovních míst v období 2006-2010 v dřevozpracujícím průmyslu, získání finančních prostředků pro střední školy a učiliště v okrese, novela silničního zákona.
Koho považujete za svého největšího volebního soupeře?
Promiňte, na tuto otázku bych nerad odpovídal.
Koho ve vašem obvodu byste zvolil, kdybyste nemohl sám sebe?
Ani na tuto otázku nechci před volbami odpovídat.
S jakým mottem jdete do voleb?
„Senátorem na plný úvazek.“ Jsem přesvědčen, že nelze vykonávat souběžně několik zaměstnání. Osobně to považuji za jeden z velkých nešvarů poslanecké sněmovny i Senátu .
Historie senátních voleb v obvodu 64 – Bruntál

1996
Zvolený senátor:

Zdeněk Babka (ČSSD),
ve funkci 1996 – 1998

1. kolo: 26,83 % hlasů
2. kolo: 62,93 % hlasů

Druhý nejúspěšnější kandidát:
Karel Janyška (ODS),
1. kolo: 28,09 % hlasů
2. kolo: 37,07 % hlasů

Volební účast:
1. kolo: 26,56 %
2. kolo: 26,18 %

1998
Zvolený senátor:
Rostislav Harazin (KSČM),
ve funkci 1998 – 2004

1. kolo: 26,92 % hlasů
2. kolo: 60,48 % hlasů

Druhý nejúspěšnější kandidát:
Jana Škrlová (ODS),
1. kolo: 18,11 % hlasů
2. kolo: 39,52 % hlasů

Volební účast:
1. kolo: 37,30 %
2. kolo: 18,34 %

2004
Zvolený senátor
:
Jiří Žák (ODS),
ve funkci 2004 - 2010

1. kolo: 23,90 % hlasů
2. kolo: 53,37 % hlasů

Druhý nejúspěšnější kandidát:
Rostislav Harazin (KSČM),
1. kolo: 28,40 % hlasů
2. kolo: 46,62 % hlasů

Volební účast:
1. kolo: 22,53 %
2. kolo: 17,03 %