Zabavením majetku po druhé světové válce se Maltézským rytířům nepochybně stala křivda. O tom není sporu. Podstatou složitého soudního procesu je to, zda tato nespravedlivá konfiskace řádového majetku proběhla před nebo až po únoru 1948.

Toto datum určuje, kterou historickou křivdu ještě chceme napravit v rámci restitučních nároků a která křivda už má navždy zůstat promlčená.

Věrnost papeži i autonomie

Ve středověkém křesťanství patřili Maltézští rytíři neboli johanité k největším a nejvýznamnějším rytířským řádům. Dnes působí po celém světe jako mezinárodně uznávaná zdravotnická a humanitární organizace. Jedná se také o významného hráče na poli diplomacie.

Dívčí Hrad. Ilustrační foto.
Kdo koupí Dívčí Hrad, sídlo maltézských rytířů?

Maltézští rytíři sice přísahají věrnost papeži, ale jinak jejich řád má velkou autonomii. Před pěti lety došlo k zajímavé roztržce mezi Vatikánem a vedením Maltézského řádu kvůli rozdávání prezervativů v rozvojových zemích ohrožených AIDS. Z hlediska humanitárního a zdravotnického mají kondomy opodstatnění, ale papež František měl teologické výhrady k jejich distribuci katolickým řádem.

Církevní nebo aristokratická organizace?

Je Maltézský řád spíše církevní nebo aristokratická organizace? Čestným členem řádu Maltézských rytířů je arcibiskup Dominik Duka. Nejvyšší pozice v řádu zastávají osoby se šlechtickým původem. Například český velkopřevor Karel Paar je potomkem knížete a hraběnky.

Zámek Dívčí Hrad se konečně otevírá veřejnosti. Nový majitel se pustil do oprav. Zastupitelka Zdenka Spurná se ujala role průvodkyně.
Zámek v Dívčím Hradu čekal na řádného majitele deset let, ale vyšlo to

Členem řádu je senátor TOP 09 Tomáš Czernin, kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg i další zástupci významných šlechtických rodů, například Šternberků, Kinských nebo Lobkowiczů. Může to působit jako anachronismus ve společnosti, kde byly šlechtické tituly dávno zrušené.

Nacistický i komunistický režim Maltézské rytíře pronásledovaly. Kontinuitu jejich Českého velkopřevorství se podařilo udržet jen za cenu odchodu do exilu a do ilegality. K obnovení velkopřevorství došlo roku 1990 při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Praze.

Po tak dlouhé době útlumu nebude snadné obnovit řádovou činnost v rozsahu, jaký známe z předválečných časů. Řádové heslo „obrana víry a pomoc potřebným“ zůstává stejné jako před staletími, ale k jeho naplnění skutky je nejdřív zapotřebí získat v restitucích zpět řádový majetek a dobrým hospodařením si zajistit ekonomické zdroje.

Komenda a komtur v Dívčím Hradě

K čemu vlastně sloužily pozemky a rozsáhlý majetek Maltézských rytířů v okrese Bruntál? Sídla středověkých rytířských řádů se označovaly komenda. V čele komendy stál rytíř s hodností komtura. V letech 1768 až 1945 měli Maltézští rytíři svou komendu také v Dívčím Hradě na Osoblažsku, kde hospodařili na jednom ze svých sedmi velkostatků.

"Bezhlavý rytíř" se vrátil do Hlinky s novou hlavou. Slavnostní odhalení proběhne 18. září.
Symbol Hlinky na Bruntálsku má opět hlavu. Vrátila se po desítkách let

Významný hospodářský celek představoval také zemědělský dvůr Maltézských rytířů v sousední Hlince. Rytíři patřili k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Osoblažsku a jejich hospodářství hrálo významnou roli při zásobování Krnovska a Opavska obilím, mlékem a masem. Ekonomické problémy dostihly řád po první světové válce, protože veškeré jejich úspory vyčerpal provoz válečných lazaretů a sanitárních vlaků pro zraněné.

Zpustlého zámku se rytíři vzdali

Skeptici se obávají, že kdysi významný církevní řád pozvolna degradoval na úroveň dobročinného šlechtického spolku. Podmínky v dnešním zemědělství a lesnictví se změnily natolik, že návrat rytířského řádu do předválečných pozic je nepravděpodobný.

„Maltézskému řádu byl v rámci restitucí nabídnutý také zámek Dívčí Hrad. Když rytíři viděli své bývalé sídlo v žalostném stavu, raději se tohoto restitučního nároku zřekli. Převzali své bývalé pozemky v Dívčím Hradě, ale zámek nechali státu. Naštěstí se zámek podařilo prodat do dobrých rukou. Díky novému majiteli už má novou střechu,“ řekl krnovský historik Dalibor Zlomek, který v Dívčím Hradu na zámku dělá průvodce.

V čekárně na nádraží v Bohušov se podařilo odkrýt nečekaně zdobenou a zachovalou výmalbu, která pamatuje zahájení provozu na Osoblažce v roce 1898.
Rekonstrukce nádraží na Osoblažce odkryla malbu z roku 1898, podívejte

„Navzdory všem zvratům a změnám, které se ve 20. století udály, si Maltézský řád udržel své mimořádné postavení na poli humanitárních aktivit. Ba co víc, díky moderním prostředkům je rozsah jeho pomoci větší než kdykoliv předtím.

Přitom však nevystupuje jen jako obyčejná dobročinná organizace, ale jako skutečný církevní řád, kterým bezesporu je, a také jako suverénní subjekt mezinárodního práva, který je oprávněn vyjednávat se státy na vládní úrovni,“ shrnul své poznatky Martin Pola ve své rigorózní práci z roku 2017 „Působení řádu Maltézských rytířů v Českých zemích v období první republiky a jeho hospodářské aspekty“, kterou si můžete přečíst ZDE.