Jeho úkolem je kromě známé výměny stříkaček hlavně zajišťování základního sociálního poradenství a vypracovávání individuálních plánů péče o uživatele služeb K-centra.

Jeho práce se bude opírat o projekt Čistá ulice, který podpořilo město Krnov grantem 35 tisíc korun. „O naše terénní služby mají zájem také Rýmařov a Bruntál, které mají podobné problémy s drogami jako Krnov, a navíc jim chybí podobné zařízení jako Káčko. Tato města na služby streetworkera vyčlenila 20 a 30 tisíc korun. Když se tato tři města složí na pracovníka, můžeme mu nabídnout už slušné podmínky,“ uvedla vedoucí K– centra Martina Nováková.

Podle ní je ideálním typem mladý člověk, velmi komunikativní, který se seznamuje s cizími lidmi bez zábran.