Krnovské K-centrum Krystal společně s dalšími poskytovateli sociálních služeb fungovalo během první vlny koronaviru na jaře, a je připraveno i na případné zhoršování současné epidemiologické situace.

Pracovníci pravidelně komunikují na poradách a supervizích. Období ztížených podmínek je také příležitostí zkoušet nejrůznější intervence směrem k rizikovým klientům.

DROGY SE UŽÍVAT NEPŘESTALY

„Drogy se užívat nepřestaly. Právě naopak. Tíživá životní situace mnohdy přivede do náruče návykových látek i jednotlivce, kteří si při běžném standardním životě na ně ani nevzpomenou. Podobně jako je to v případě alkoholu. U klientů jsme ponejvíce intervenovali v oblasti hygieny a ochrany jejich vlastního zdraví. Předávali jsme jim věcné informace o tom, jak se chovat a předcházet možnosti nákazy. Jiní zase potřebovali morální podporu k překonání obtížné situace. U dalších jednotlivců to byla příležitostí k bilancování a přehodnocování přístupu k životu, který někdy končil pokusem o abstinenci. I takové případy jsme v praxi zaznamenali,“ komentuje uplynulé období streetworker Jiří Vlček.

„Přijali jsme opatření k tomu, aby naše služba zůstala funkční. Máme k dispozici zkušený tým, který umí tyto situace dobře zvládat. Klienti se na poskytování základních služeb mohou spolehnout. Zajistili jsme zdravotní materiál způsobem, abychom výměnný program nemuseli omezovat. V první fázi covid-19 nám s distribucí ochranných pomůcek výrazně pomohl Krajský úřad, za což děkujeme,“ doplnil informace vedoucí K- centra Pavel Novák.