Nejnižší cenovou nabídku na požadovanou dodávku a montáž podala firma Koncept FAST, s. r. o., Ostrov. Město Krnov s ní uzavřelo smlouvu o dílo. Bohužel.

Plnění smluvního závazku provázely hned od začátku problémy s kvalitou odvedené práce. Kontrolou bylo dále zjištěno, že firma v některých případech instalovala vodoměry bez požadovaných parametrů. Z tohoto důvodu je nutné provést v domech na adresách SPC D 9, Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek a v některých domech na Hlavním náměstí výměnu již instalovaných vodoměrů.

Odbor správy majetku města se už omluvil všem nájemcům městských bytů za další nepříjemnosti. A nájemci si většinou ulevili lidovým příslovím: „Co je laciné, bývá dvakrát placené“