Byla to iniciativa místních Rotary clubů. Kromě mnoha poděkování následovala také přísná kontrola České obchodní inspekce ČOI a pokuty pro dovozce i prodejce opavských respirátorů.

Mastná pokuta

ČOI při kontrole v Opavě zjistila, že v chaosu na začátku pandemie dovozce respirátorů nesplnil část svých povinností. Respirátory například měly jen obrázkový návod k použití, ale překlad do češtiny chyběl.

Krnovský rodák a člen Rotary clubu Opava Pavel Brída se synem Tadeášem předal náměstkům krnovské nemocnice Šárce Tavandzi a Bronislavu Sedláčkovi 700 kusů respirátorů. Celkem rotariáni v Moravskoslezském kraji rozdali  14 tisíc roušek dovezených z Číny.
Rotariáni dovezli z Číny roušky, ale místo vděku přišla přísná kontrola

Podobné nedostatky byly zjištěny u 1200 respirátorů v malém opavském obchůdku. ČOI uložila pokutu v celkové výši 100 tisíc korun. V přepočtu jde o sankci 83 korun za každý prodaný respirátor.

Většinu rozdali zdarma

Moravskoslezské nemocnice a domovy seniorů potvrdily, že na přelomu března a dubna 2020 jim prostřednictvím Rotary clubů byly předány tisíce kvalitních respirátorů jako dar a pomoc v nouzi. Vzhledem k tomu, že Rotariáni chránili zdraví seniorů a zdravotníků v době pandemie, senátor Herbert Pavera z Opavy se bez úspěchu přimlouval na Ministerstvu obchodu a průmyslu za zmírnění sankcí.

Darované respirátory převzala například krnovská, opavská a vsetínská nemocnice, hospic a charita z Frýdku Místku, město Kopřivnice a podobné instituce.

Dovoz plný adrenalinu

Opavská firma Motoscoot je dovozcem a prodejcem motorek. Její majitel Pavel Brída má už 25 let spolehlivé partnery v Číně. Když v Česku kolabovalo státní zásobování rouškami a respirátory, rozhodl se místo motorek dovézt co nejvíc kvalitních respirátorů KN95.

Krnovský rodák a člen Rotary clubu Opava Pavel Brída.
Pavel Brída dovezl z Číny roušky FFP2: cena za kus pouhých padesát korun

Od prvního nápadu vyhlásit finanční sbírku prostřednictvím Rotary clubů Opava a Frýdek Místek, do okamžiku, kdy fyzicky držel v ruce 15 tisíc respirátorů, uplynuly necelé dva týdny. Byly to dny plné adrenalinu.

Letecká doprava se prodražila

„V první čínské firmě na výrobu respirátorů to nevyšlo. Přišel pokyn, že musí celou produkci expedovat jinam. Sehnal jsem další fabriku, kde mi respirátory vyrobili. Při domlouvání letecké dopravy jsem si sáhl na dno svých organizačních schopností,“ vzpomíná Pavel Brída na okamžik, kdy pandemie v Číně způsobila hromadné rušení leteckých spojů.

Musel improvizovat, než se mu podařilo zásilku respirátorů oklikou dopravit do Česka. Plánované náklady na leteckou dopravu vzrostly o 130 tisíc korun. Sponzoři už nemohli dát ani korunu.

Krnovský rodák a člen Rotary clubu Opava Pavel Brída se synem Tadeášem předal náměstkům SZZ Krnov Šárce Tavandzi a Bronislavu Sedláčkovi 700 kusů respirátorů NK95.   FOTO: Jiří Krušina
Pavel Brída dovezl z Číny respirátory, daroval je i krnovské nemocnici

Vyřešil to opavský prodejce, který si ze zásilky 15 000 respirátorů odebral 1 200 kusů jako zboží do své prodejny a zaplatil předem. „Cílem prodeje nebyl zisk, ale o pokrytí nečekané ztráty,“ vysvětlil Pavel Brída, jak se zlomek zásilky dostal do volného prodeje a tudíž do kompetence ČOI. Ta uložila Brídově Motoscootu pokutu 60 tisíc korun a opavské prodejně 40 tisíc korun.

Obhajoba dovozce

Pavel Brída se proti pokutě odvolal s tím, že šlo o formální nedostatky, ale jinak byly dovezené respirátory funkční, odpovídaly evropským normám a obrázkový návod byl pro bezproblémové nasazení dostatečný. Český návod a podobné náležitosti neměly ani miliony roušek a respirátorů, které českým seniorům rozesílalo ministerstvo zdravotnictví.

Při akutním nedostatku respirátorů a v situaci částečného lockdownu je pochopitelné pochybení dovozců, kteří se dřív specializovali na úplně jiné zboží. Dovoz respirátorů do Opavy proběhl v dobrém úmyslu všech 15 000 kusů rozdat zadarmo. Jen pod tlakem okolností dostaly nemocnice a sociální zařízení bezplatně „pouze“ 13 800 kusů.

Demonstrace proti vládním opatřením na Masarykově náměstí. 7. března 2021 v Ostravě.
Lidé demonstrovali také v centru Ostravy. Nedostali se do Prahy, šli na náměstí

„Nikomu nevznikla škoda, nikdo se neobohatil, respirátory byly kvalitní. Ochránily zdraví seniorů i zdravotníků. Podnikám třicet let v motorkách. Respirátory jsem z Číny dovážel poprvé a naposled,“ shrnul svůj případ dovozce Pavel Brída.

Třicet let podnikání? Přitěžující okolnost!

Firma Motoscoot se mylně domnívala, že třicet let bezúhonného podnikání ČOI zohlední jako polehčující okolnost. „Vzhledem k závažnosti přestupku a osobě pachatele, respektive obviněné společnosti, která v naší zemi vyvíjí podnikatelskou činnost už od roku 1991, a tudíž lze od ní očekávat nadstandardní znalost právních předpisů, nelze upustit od uložení trestu,“ zamítla ČOI návrh firmy Motoscoot na zrušení sankce.

Zásada přiměřenosti?

Šetření ČOI úmyslné porušení zákona neprokázalo. Dovozce i prodejce s kontrolory ČOI spolupracovali. ČOI vzala na vědomí, že od poloviny března do poloviny května a tedy i v době v době spáchání přestupku platil nouzový stav a Česká republika byla ohrožena pandemií. Tyto okolnosti vedly ČOI ke snížení pokuty, která klidně mohla dosáhnout až 500 tisíc korun.

Policie u Skřítku kontroluje vládní nařízení o omezení pohybu, 6. března 2021
PODÍVEJTE SE: Jeseníky osiřely. Takto vypadal o víkendu vylidněný Skřítek

„Sankce je v souladu se zákonem a nese v sobě preventivní prvek. Svojí výší odpovídá zásadě přiměřenosti,“ zdůvodnila ČOI pokutu 60 tisíc pro dovozce a 40 tisíc pro prodejce 1200 kusů respirátorů. „V této věci ještě probíhá správní řízení. K probíhajícím kontrolám či správním řízením nejsem oprávněn poskytovat žádné bližší informace,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.