Z územního povolení vychází stavební povolení a z něj kolaudační rozhodnutí. Bez těchto tří stěžejních náležitostí nemůže žádná stavba existovat. Pokud se tedy kraji nepodaří napravit chyby, kterých se dopustil na počátku stavby Kauflandu, může to teoreticky vést k odstranění stavby demolicí. Takový postup zatím nemá v České republice precedens.

„Nechci se pouštět do spekulací, ale teoreticky je samozřejmě možné, že tento rozsudek spustí vlnu dalších rozhodnutí, která budou mít za následek i zbourání stavby. Soud se nezabýval ničím jiným, jen územním řízením, které předchází stavebnímu povolení. Územní rozhodnutí jsem zrušila kvůli chybám a nyní je na krajském úřadu, aby tyto chyby nějak napravil,“ uvedla ke svému rozsudku soudkyně Monika Javorová.

„Krajský soud zrušil rozhodnutí krajského úřadu. Je tedy na nás, abychom nyní řízení ukončili novým rozhodnutím. Pro odstranění stavby v této chvíli nejsou shledány důvody,“ uvedla Marta Wroblowská, vedoucí krajského odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče. Krajský úřad je navzdory soudnímu verdiktu přesvědčen, že nepochybil a zřejmě se pokusí rozsudek napadnout prostřednictvím kasační stížnosti.

Ani krnovská starostka Renata Ramazanová není přesvědčena, že k chybě skutečně došlo. „Město neobdrželo rozsudek, takže se o něm dovídáme pouze z tisku. Kaufland v Krnově stojí také díky tomu, že soud neučinil žádné opatření v době, kdy na základě tohoto územního rozhodnutí probíhala stavební a kolaudační řízení. Stavba proběhla v dobré víře, a to jak ze strany stavebního úřadu, tak ze strany stavebníka,“ vyjádřila se k případu Ramazanová.

Podle Ivo Dokoupila z Hnutí Duha Jeseníky investor moc dobře věděl, že územní rozhodnutí má závažné chyby, protože se s Duhou pokoušel vyjednávat za jakých podmínek je ochotna stáhnout žalobu na krajském soudu. Těmto vyjednáváním mezi investorem a Duhou o možnosti stažení žaloby byla přítomna také starostka a místostarosta Bedřich Marek.

Byla to zjevně nevýhodná smlouva

Památkáři měli k projektu Kauflandu řadu výhrad, stavba se nelíbila zpracovateli územního plánu a příznivě ji nehodnotili ani vodohospodáři a odborníci na dopravu. Přesto za této situace tehdejší krnovský starosta Josef Hercig jménem města navrženou podobu Kauflandu schválil pro územní řízení. Ukázalo se, že už dávno před vyjádřením památkářů i ostatních odborníků se starosta ve smlouvě o prodeji pozemků zavázal k nadstandartní podpoře Kauflandu.

Do smlouvy mezi městem a investorem se dostala věta: „Budoucí prodávající (město) se zavazuje, že se nedopustí žádného jednání, kterým by mohla být mařena realizace stavby obchodního centra.“ Touto klauzulí město deklarovalo, že argumenty proti Kauflandu považuje za nedůležité ještě dřív, než je někdo vznesl. Zastupitelstvo Krnova na zasedání v červnu 2003 rozhodlo pouze o prodeji pozemků, které jsou nutné pro vybudování Kauflandu, ale žádné další závazky města vůči investorovi neprojednávalo.

Přesto v listopadu 2003 starosta Hercig podepsal smlouvu s bodem, který městu znemožnil nebo ztížil objektivní hodnocení stavby. Město nemohlo učinit nic, co by investor mohl interpretovat jako maření realizace stavby. Investor Moravostav Brno si této výhody byl plně vědom. „Žádal jsem pana starostu, aby všechny upozornil na možné důsledky našeho smluvního vztahu. Ty by mohly být pro město dost nepříjemné,“ uvedl zástupce Moravostavu Aleš Blažek.

Také starosta Hercig si byl vědom, že smlouva může město přivést do problémů, ale za svým podpisem si stojí. „Firma chtěla stavět Kaufland a předpokládala, že podle územního plánu je vše v pořádku. Podepsal jsem závazek, že nebudou podnikány kroky, které by mohly tento záměr mařit. V případě, že by se kvůli rozhodnutím města výstavba neuskutečnila a došlo to až k soudu, tak prohrajeme. Já si ale za svým podpisem stojím a budu bojovat za plnění našich závazků,“ zdůvodnil starosta Krnova svou nadstandardní podporu Kauflandu na zasedání zastupitelstva.

Text smlouvy byl šokem pro Hnutí Duha Jeseníky, které upozorňuje na negativa Kauflandu. „Když jsem se dostal ke kopii smlouvy, pochopil jsem, proč starosta podpořil stavbu Kauflandu navzdory památkářům, odborníkům na dopravu, vodohospodářům i autorovi územního plánu. Svévolné jednání starosty dostalo Krnov do situace, kdy si podmínky diktoval investor,“ uvedl mluvčí Duhy Ivo Dokoupil.