Umístění stavby do této lokality označil za nevhodné autor územního plánu Krnova Jaroslav Haluza. Územní rozhodnutí na tuto stavbu před dvěma lety u krajského soudu také napadli právníci Hnutí Duha Jeseníky, ale dodnes případ neuzavřel. „Soud, který jako jediný má možnost sporné územní rozhodnutí zrušit, mlčí. Když jsme zkoušeli zjistit, co je příčinou soudních průtahů, bylo nám řečeno, že jde o velmi složitý případ,“ popsal současnou situaci předseda Hnutí duha Jeseníky Ivo Dokoupil.

Podstata žaloby spočívá v tom, že stavební úřad neuznává právo občanských sdružení vyjadřovat se k architektuře, urbanismu, dopravnímu řešení a povodňové situaci. Stavební úřad tvrdí, že Hnutí Duha smí vznášet pouze připomínky, které se týkají rostlin a živočichů.

Projekt původně rozjela firma Moravostav, která obchodní centrum prezentovala krnovskému zastupitelstvu jako Kaufland. Později převedla rozpracovaný projekt na Společnost InterCora. Zástupci InterCory se setkali na krnovské radnici se starostkou, Hnutím Duha Jeseníky a s předním českým architektem Vlado Miluničem, autorem známého tančícího domu. Investor nabídl, že nechá přepracovat projekt podle návrhů Vlada Miluniče, ale současně od Duhy požadoval stažení žaloby. Hnutí Duha Jeseníky na návrh nepřistoupilo a žalobu nestáhlo.

"Zatímco Moravostav vždy vystupoval arogantně a z pozice síly, komunikace s novým investorem byla nesrovnatelně lepší. Zajímal se o naše názory a v případě stažení žaloby byl ochoten architektonické řešení Kauflandu zlepšit. Ani změna investora ale nic nemění na faktu, že objemný monoblok, který byl schválen v územním řízení, tady nepatří. Potvrzuje to stanovisko památkářů i zpracovatele územního plánu. Nový investor měl sice zájem o lepší projekt, ale bohužel se v základní koncepci už musí držet té hrůzy, na kterou bylo Moravostavu vydáno žalobou napadené územní rozhodnutí," dodal Ivo Dokoupil.

Podle něj v tomto případu selhal především stavební úřad, protože nedokázal prosadit architekturu odpovídající blízkosti centra a okolní bytové zástavby, a také zastupitelé, kteří ve všem vycházeli investorovi vstříc.