Pronájem městských bytů v Krnově bude dostupnější. Vratná kauce, která se preventivně vybírá na uhrazení případné škody v bytě, se podstatně sníží.

Změna spočívá v tom, že nyní může být vybírána kauce maximálně do výše šestiměsíčního nájmu. „Až dosud byla kauce vypočítávána z šestiměsíčního nájmu včetně služeb. Pokud se nyní začnou kauce vypočítávat pouze z čistého nájmu bez služeb, výrazně poklesnou, a městské byty se stanou dostupnější," vysvětlila starostka Krnova Alena Krušinová s tím, že volných bytů je v současnosti ve městě dostatek.

Privatizace bytového fondu v Krnově prakticky byla dokončena. „Bytová politika spočívala v tom, že přesně definujeme, které byty si město chce ponechat, a všechny ostatní zprivatizujeme. Neprodávají se hlavně byty v centru a ty s nebytovými prostory.

Zdá se, že jsme zvolili optimální poměr soukromých a městských bytů, protože dnes není problém v Krnově získat byt bez čekání. Žádné další podněty na odkoupení bytu ze strany nájemníků už dlouho nemáme," popsala starostka situaci v Krnově.

Ze soukromého do městského

Zajímavým trendem v Krnově je to, že se nájemci ze soukromých bytů stále častěji dotazují na možnost přestěhovat se do městského. „Nedávno se tu byla ptát na městský byt paní se třemi dětmi, která bydlí u soukromníka. Chytala se za hlavu, když zjistila, o kolik víc si musí měsíčně připlácet v porovnání s podobným městským bytem," popsala starostka konkrétní případ.

Město Krnov myslí také na ty, kteří si zde chtějí postavit vlastní dům. Připravuje lokalitu pro rozvoj soukromé obytné zástavby u ulice Partyzánů, která je blízko oblíbené rekreační lokality Ježník.

Hledá také, jak přehodnotit projekt bytových domů v kasárnách, který se ukázal jako nereálný.

Stavební pozemky

„Komunikace a inženýrské sítě byly v kasárnách budovány z dotace, která předpokládá realizaci bytových domů. Bohužel z různých důvodů lidé už o tento typ bydlení ztrácí zájem a tím pádem i developeři. Měli jsme tu před dvěma lety vážné zájemce z Frýdku Místku i z Prahy, kteří nejdřív vyjednávali o zástavbě po etapách, ale nakonec to vzdali," popsala starostka smutný konec projektu s bytovými domy v kasárnách.

V současnosti město přezkoumává smlouvy s poskytovatelem dotace, za jakých podmínek lze v kasárnách postavit něco jiného než bytové domy. Protože zájem o rodinné domky je stále živý, mohli by stavebníci využít stavební pozemky v kasárnách s hotovou infrastrukturou.

„Takový projekt se připravuje dlouho. Hlavním úskalím je to, že nikdo nedokáže přesně odhadnout, o jaký typ bydlení budou mít stavebníci zájem za deset let. Autor územního plánu Jaroslav Hlauza nás ujistil, že bytové domy v kasárnách nejsou dogma, takže z urbanistického hlediska by neměl být problém změnit projekt na menší rodinné domky. Teď ale ještě musíme zjistit, jak změnu z bytových domů na rodinné domky vidí poskytovatel dotace, která umožnila vybudování infrastruktury," uzavřela Krušinová.

Podle mínění starostky nemá smysl se držet starých překonaných projektů.