Celková rekonstrukce čeká v dohledné době kašnu se sochou Neptuna, která tvoří dominantu dvoreckého náměstí. Kašna se sochou pochází z první poloviny 19. století a je to státem chráněná památka. Restaurace je už opravdu nevyhnutelná. Obzvlášť protože socha je v tak špatném, doslova havarijním stavu, že odkládání opravy by mohlo vést k jejímu nenávratnému poškození.

Stav kašny se sochou už na místě posoudili památkáři z Městského úřadu v Bruntále a z Národního památkového ústavu a také restaurátoři. „Ta kašna s Neptunem si rozhodně restaurování zaslouží. Přečkala na původním místě všechny úklady a bylo by neodpustitelné, kdybychom ji teď nechali úplně zchátrat," sdělil památkář bruntálské radnice Petr Žilka.

Podle schváleného záměru projde Neptun důkladnou restaurací, samotné původní pískovcové těleso kašny bylo v 60. letech minulého století v podstatě zničeno neodbornými zásahy a restaurátoři proto zhotoví jeho kopii ze stejného materiálu. Obnovená kašna bude osazena novými armaturami, čerpadlem, filtrací a osvětlením.

„Kašna s Neptunem tvoří od předminulého století jakýsi ústřední bod náměstí. To bylo v minulosti bez nadsázky architektonickým skvostem, který jezdili obdivovat architekti z celé Evropy," řekl starosta Dvorců Jan Božovský.

Po rozsáhlých demolicích koncem padesátých let minulého století vypadá teď náměstí úplně jinak, kašna je ale stále jeho dominantou. Pamětníci vzpomínají, že kašnu kdysi zdobily čtyři kamenné žáby.

„Naneštěstí se dochovaly jenom neúplné fotografie tohoto ozdobného prvku. Chtěl bych proto požádat občany, aby se podívali, jestli nemají někde doma založenou fotografii s jejich detailnější podobou. Chtěli bychom totiž nechat zhotovit jejich kopie a dát je na původní místo," uvedl starosta Dvorců Jan Božovský.

Uvedení kašny se sochou do původního stavu nebude levnou záležitostí. Náklady byly předběžně stanoveny na milion korun. Obec chce z tohoto důvodu pro svůj záměr požádat o dotace. Památkáři slíbili, že jejich žádost podpoří.

Ladislav Olejníček