Vážíme si vaší práce i práce všech vašich kolegů. Děkujeme. Tato slova se nesla slavnostním vyhlášením výsledků ankety Moravskoslezská SESTRA roku 2022. Sedmý ročník ankety, která chce vyzdvihnout a poděkovat za každodenní práci všem, kdo se starají o zdraví a životy lidí na severní Moravě a ve Slezsku, vyvrcholil na slavnostním galavečeru 6. října v aule VŠB-TUO.

„Anketu pořádáme od roku 2015. Mohlo by se zdát, že se neustále opakujeme, ale my opravdu chceme, aby alespoň jednou ročně nahlas zaznělo poděkování našim zdravotníkům. Zaslouží si, abychom veřejně sdělili, jak je pro nás práce zdravotnického personálu důležitá a jak moc si jí vážíme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který nad sedmým ročníkem ankety spolu s ministrem zdravotnictví a prezidentkou asociace sester převzal záštitu.

Očkovací centrum krnovské nemocnice vede lékařka  Marie Žaloudíková. Pro zájemce o posilovací dávku je zde k dispozici vylepšenou očkovací látka Omicron BA4-5 společnosti Pfizer.
V krnovské nemocnici už očkují nejnovější posilovací vakcínou

Stejně jako v předchozích ročnících mohli v pěti kategoriích nominovat své kolegy a kolegyně zástupci všech zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. Odborná porota pak v každé kategorii z nominací vybrala tři finalisty. O vítězce či vítězi šesté kategorie - Sestra veřejnosti rozhodovali obyvatelé regionu - vítězkou se stala Renáta Bednárková.

Dvojí uznání i gratulace přijala oceněná sestra s pokorou. „Zdravotní sestrou jsem chtěla být od malička, ARO jsem si zamilovala od první praxe. Vítězství v anketě ze mě nedělá lepšího člověka ani zdravotníka. Spíše beru, že oceněn byl celý náš tým a z toho mám radost. Děkuji všem, kteří mi posílali hlasy do ankety sestra veřejnosti,“ komentovala svůj úspěch Renáta Bednárková.

Další ocenění Moravskoslezská SESTRA roku 2022 si odnesly: v kategorii sestra u lůžka Renáta Bednárková z ARO krnovské nemocnice, v kategorii ambulantní sestra Michaela Škrobánková ze Slezské nemocnice v Opavě. Hana Komárková ze Slezské nemocnice v Opavě získala ocenění za paliativní péči a v oboru porodnictví byla oceněna porodní asistentka Marie Volková z Nemocnice Agel Podhorská, a.s. Ocenění za celoživotní práci patří Jaroslavě Kuzníkové z Karvinské hornické nemocnice. 

Benefiční koncert přispěl na opravu varhan v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci.
Krnované zazpívali i druhou sloku české hymny a podpořili opravu varhan

„Jako lékař vím, jak důležitá je práce zdravotních sester. Anketa Moravskoslezská sestra měla původně zvýšit prestiž tohoto povolání mezi širokou veřejností. Myslím si, že tento účel ale splnila celosvětová pandemie Covid-19. Všichni si totiž uvědomili, že zdravotní sestřičky jsou jedním ze stavebních pilířů v rámci poskytovaní kvalitní zdravotní péče. Renátě, jejíž skvělou práci ocenila jak odborná porota, tak široká veřejnost, ze srdce blahopřeji k úspěchu. Osobně děkuji za práci všem obětavým zdravotním sestřičkám i ošetřovatelkám, bez kterých si vlastně ani současné zdravotnictví nedovedu představit,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Vrchní sestra ARO krnovské nemocnice je známa svou pracovitostí a zároveň milou povahou. Její ocenění proto udělalo radost všem, kteří ji znají. „Renáta vede oddělení ARO od počátku roku 2018. Zaučuje nově příchozí sestry a oporou je také svým kolegyním. Její trpělivost, laskavost a spolehlivost i v nejtěžších chvílích oceňují také lékaři. Renátě proto gratuluji a jsem přesvědčena, že zvítězila zcela zaslouženě,“ řekla po slavnostním galavečeru, který v aule ostravské VŠB-TU moderoval Leoš Mareš, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči SZZ Krnov Šárka Tavandzi.

Porod maminky Nely Kendziorové – 8. září 2022
Unikátní cesta na svět. V Ostravě si při císaři může matka dítě sama vyjmout

„Jsem rád, že můžeme touto anketou poděkovat našim zdravotníkům. Ještě více mě ale těší, že jejich práci rok od roku oceňuje víc a více našich spoluobčanů, kteří se zapojují do hlasování o sestru veřejnosti. Věřím, že i tímto způsobem zvyšujeme společenskou prestiž této profese a byl bych rád, kdybychom i zvýšili zájem mladých lidí o toto nenahraditelné povolání,“ doplnil náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

MEDAILONKY OCENĚNÝCH

Renáta Bednárková (praxe 28 let), Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, oddělení anesteziologie a resuscitace
Řadu let pracovala na operačních sálech jako anesteziologická sestra a dnes je služebně nejstarší sestrou na oddělení ARO. Se svým manželem a syny je vtažena do světa sportu a mnoho let dělá zdravotníka na žákovských hokejových zápasech a turnajích. S trpělivostí a laskavostí zaučovala všechny nové příchozí sestry.

Michaela Škrobánková (praxe 20 let), Slezská nemocnice v Opavě, oddělení anesteziologie a resuscitace
Po absolvování Masarykovy univerzity se rozhodla absolvovat specializační studium v oboru ARIP v Brně. Uvědomuje si, co pacienti v chronických bolestech prožívají, proto je vlídná s empatickým přístupem. Ve spolupráci s krizovým štábem města Opavy se podílí na řešení uprchlické krize.

Hana Komárková (praxe 35 let), Slezská nemocnice v Opavě, geriatrické a doléčovací oddělení
Ve zdravotnictví pracuje celý svůj profesní život. Byla součástí zakládajícího týmu Mobilního Hospice Pokojný přístav v Opavě. V roce 2020 nastoupila jako všeobecná sestra do Slezské nemocnice v Opavě, roku 2021 se stala staniční sestrou. V této činnosti předává neskutečně bohaté zkušenosti.

Marie Volková (praxe 44 let), Nemocnice AGEL Podhorská, gynekologické oddělení
V minulosti se zasloužila o založení výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci v Rýmařově, ve které aktivně působila a přispěla k záchraně nejednoho života. Pro své oddělení v roce 2004 získala titul Baby Friendly Hospital. Řídí se heslem: Když něco nejde, tak to přeci jenom jde.

Jaroslava Kuzníková (praxe 47 let), Karvinská hornická nemocnice, oddělení pracovního lékařství Poté, co bylo Ministerstvem zdravotnictví uděleno povolení opravňující uznávat nemoci z povolání, měla za cíl pro oddělení pracovního lékařství získat modernější prostory s větší kapacitou a zázemím. Během své letité pracovní kariéry sleduje trvale klesající výskyt nemocí u pracovníků těžkého průmyslu.