Nyní lze dotaci použít nejen na odstranění následků požáru v budově se vzorkovací dílnou a na restaurování textilních strojů a vzorníků, ale také na záchovné práce na dalších objektech v areálu Karnoly. Ty potřebují zejména vyspravit střechy a odstranit poškození způsobené zatékáním.

Co se vlastně stalo?

Krnovská textilka Karnola byla v roce v roce 2010 prohlášena Národní kulturní památkou. V roce 2017 už byla Karnola připravena na komplexní revitalizaci za stovky milionů, když sem krátce před Vánocemi 20. prosince vnikli dva nezletilí chlapci.

Krnovská textilka Karnola po požáru - pohled zvenčí

Vše na téma požár Karnoly najdete zde

Jejich hra s ohněm v památkově nejcennější dílně dezinatuře se zvrtla v obrovský požár. Rok po ničivém požáru se krnovští zastupitelé odhodlali odmítnout evropskou dotaci na celkovou rekonstrukci. Jejich nová vize byla podstatně skromnější rekonstrukce rozvržená do etap.

Areál Karnoly čeká rušný rok 2022. Je zde naplánována vestavba trafostanice i oprava budovy dezinatury, která má být uvedena do stavu před požárem. Objekt, v němž se nachází vrátnice, čeká provizorní oprava střechy, což zabrání zatékání.

Karnola je národní kulturní památka, která vyhořela 20. prosince 2017 krátce před zahájením revitalizace.
Rozhodnuto: Megamuzeum Karnoly nebude. Zastupitelé Krnova se vzdali 95 milionů

Ze stejných důvodů budou opraveny také světlíky v nízké budově za dezinaturou. Přímo v centru Krnova vzniká nové veřejného prostranství s prostorem pro pořádání venkovních kulturních akcí.

Srdcem je vzorkovna

Vzorkovna dezinatura je srdcem národní kulturní památky. Zde se vymýšleli a navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro jednotlivé sezony. Město zde chce v budoucnu vybudovat textilní muzejní expozici. Požár v prosinci 2017 poškodil soubor mechanických i ručních tkalcovských stavů a dalších strojů.

Historické fotografie z Karnoly:

Jejich restaurování je stejně důležité jako uvedení objektu dezinatury do stavu před požárem. V souladu s požadavky památkové péče by se na obnově strojů přímo v dezinatuře měli podílet bývalí zaměstnanci Karnoly: seřizovači.

Dezénové knihy náhodou našla bývalá pracovnice Karnoly Emília Zemanová. Darovala je městu Krnovu, aby se staly exponáty muzea textilnictví.
Vzorkovníky darovala muzeu v Karnole

Požár a voda použitá při hašení zdevastovaly také cennou sbírku vzorníků látek, dezénových knih a dalších dokumentů. Ty se podařilo zachránit díky vysoušecí komoře Národního technického muzea v Praze. Tyto dokumenty podle stupně poškození a historické hodnoty roztřídila bývalá vedoucí vzorkovny Jitka Navrátilová.