V Karlovicích vycházejí vstříc turistům, rozhodli se například vytvořit úplně nový ucelený informační systém obce. „Jsem ráda, že se nám daří náš záměr plnit, snad nám tu už turisté nebudou bloudit," uvedla starostka Karlovic Jana Helekalová.

NAVAZUJÍ NA MINULOST

Informační systém je pro Karlovice mimořádně důležitý, možnosti svého rozvoje totiž vidí obec především v rozšiřování turistiky a cestovního ruchu, čímž chce navázat na svou minulost. V období před druhou světovou válkou patřily Karlovice k lázním známým v celé tehdejší Československé republice.

Kromě tabulí a rozcestníků je zahrnuta do nového informačního systému i trhací mapa, která bude k dispozici na obecním úřadu. V mapě turisté a výletníci najdou vyznačené trasy pro pěší výlety a běh v okolí Karlovic, některé z nich pak budou vyznačeny přímo v terénu.

„V budování uceleného informačního sytému budeme samozřejmě pokračovat. Časem bychom jej chtěli obohatit třeba o odpočinková místa, lavičky a podobně," sdělila místostarostka Karlovic Kateřina Kočí.

Obci se na projekt informační sytému podařilo získat finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V obci také chystají nového průvodce po Naučné stezce historií a přírodou Karlovic. Zatím poslední průvodce byl vydaný před několika lety a postupem času nevyhnutelně poněkud zastaral. Dokončené už byly doprovodné texty, a tak zbývá přidat nové fotografie.

„Chtěli bychom tímto vyzvat všechny, kdo rádi fotografují, aby v létě co nejvíce fotili právě v Karlovicích a okolí a fotografie nám do průvodce poskytli," požádala místostarostka Karlovic Kateřina Kočí.

Jak přispět do nového průvodce

Fotografové, v jejichž hledáčku se ocitly Karlovice, mohou přispět svými snímky do chystaného průvodce po Naučné stezce historií a přírodou Karlovic.

Fotografie musí být v dobrém rozlišení a dostatečně velikosti, minimálně 1 MB. U uveřejněných fotografií budou jejich autoři uvedeni. Všechny fotografie budou vystaveny na webových stránkách obce nebo na úložišti rajče a obec je využije pro svou prezentaci a propagaci.

„Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich uveřejněním, vaše autorská práva ale zůstávají nedotčená," upřesnila místostarostka Karlovic Kateřina Kočí.

Fotografie je také možné elektronicky poslat na adresu: karlovice.jeseniky@gmail.com a to do konce září letošního roku. Na podzim pak proběhne hlasování o nejlepší fotografie a jejich autoři budou odměněni.

Ladislav Olejníček, Dalibor Otáhal