Zahájení provází také další lákadla. Hudební hala přivítá již v 9 hodin zájemce o Den myslivosti. Fanfárou jej zahájí myslivečtí trubači. Chybět nebudou ukázky vábení jelenů, mysliveckých trofejí, fotografií, koláží a kreseb s mysliveckou tématikou. Zahájení obstarají předseda Okresního mysliveckého svazu Bruntál a ředitel Státních léčebných lázní Karlova Studánka. Vše potrvá do 17 hodin.

Od 13 hodin v kapli svatého Huberta proběhne ukázka mysliveckých halali. V prostoru u Mateřské školy na dětském hřišti začíná ve 14 hodin ukázka myslivecké kynologie. Večer mezi 18 a 22.30 hodinou proběhne v Letních lázních taneční večer se skupinou Dymanik.

V neděli program začíná v 9 hodin v Kostele Panny Marie - Uzdravení nemocných. Přítomné čeká mše svatá, kterou celebruje biskupský vikář Ostravsko-opavské diecéze Adam Rucký. V 10 hodin navazuje obřad Svěcení a žehnání léčebných pramenů - přírodních léčivých zdrojů v Pitném pavilonu. Dechový orchestr mladých s mažoretkami z Jeseníku, pochodová show zahájená u Hubertusu, s koncertním vystoupením a programem na náměstí před Hudební halou, začínají v 10.45 hodin.

Od 11.30 do 13 hodin je plánován Den otevřených dveří v Letních lázních s výkladem k procedurám, v Libuši o inhalatoriu, v Orlíku zpřístupní tělocvičnu a posilovnu, stejně jako bazénový komplex v provozu ve Vyšetřovacím ústavu. Promenádní koncert porběhne v době od 13 do 14.30 hodin. Celodenní program doplní v neděli stánkový prodej.