„Hlavně pšenice šla nahoru, takže to do cen musíme promítnout,“ uvedl zástupce rybářství na severovýchodě republiky. Podle Aleše Siřinka ze společnosti Rybaspol v Ostravě-Svinově sice firma sama provozuje sádky, kapry ale dováží výhradně z jižních Čech. „Tamní dodavatelé už signalizují, že ceny půjdou proti loňsku nahoru. O kolik, to se dá zatím těžko odhadovat. U nás na sádkách v současnosti prodáváme kapry po dvaasedmdesáti korunách za kilo, v naší prodejně v ostravském Tesku platí lidé pětasedmdesát korun,“ upřesnil Siřinek.

Rovněž obchodní manažer společnosti Rybářství Rychvald Pavol Šovčík na dotaz uvedl, že k mírnému nárůstu cen letos dojde. „Také producenti ryb musejí platit více za krmivo, zvýšily se ceny pšenice. Náklady za energie jdou nahoru také. Předpokládám, že cena půjde nahoru tak o deset procent,“ dodal Šovčík. Ten předpokládá, že zájem o rychvaldského kapra bude i tak letos před Vánocemi obdobně velký jako v předchozích letech.

Mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben v souvislosti s prodejem kaprů vysvětlil, že informace, podle které při sezonním stánkovém prodeji kaprů může rybu usmrcovat na přání zákazníků pouze řezník, není pravdivá. „Podmínky pro prodej i usmrcování ryb stanoví veterinární legislativa, zejména pak zákon na ochranu zvířat proti týrání. Jak jsou tato ustanovení plněna, každoročně v ulicích kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ. A mohu potvrdit, že kultura prodeje ryb a i hygienická úroveň prodeje je rok od roku znatelně lepší. Usmrcení kapra musí předcházet omráčení tupým předmětem na temeno. Poté musí okamžitě následovat vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Kapr se nesmí za živa odšupinovávat, nesmí se mu ani vytlačovat jikry anebo mlíčí, či ohrožovat oči,“ dodal Duben.

Prodejce i ten, kdo ryby na přání zákazníka zabíjí, musí mít zdravotní průkaz a ochranné pomůcky. Tedy omyvatelnou zástěru, gumové holínky a gumové rukavice. Tato osoba také musí dodržovat ustanovení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání.