Od 1. ledna 2023 slouží tato kaplička také jako pietní místo, kde si fanoušci turistiky připomínají zesnulé kamarády. "Přátelství nikdy nezanikne," uvádí motto, pod kterým je 19 štítků se jmény zesnulých osobností.

Kaplička samozřejmě byla vysvěcená už dávno, ale turisté přesto pozvali faráře ze Zátoru, aby kapličku slavnostně požehnal jako nové pietní místo. Mezi zakladatele tradice novoročních výstupů na chatu Anna u Biskupic patří také Karel Handlíř. Ten se s kamarády podělil o silný zážitek, díky kterému se zrodil nápad začít využívat kapličku jako pietní místo.

Den, kdy zesnul Pavel Měrka

Pavla Měrku na Krnovsku, Albrechticku i Bruntálsku všichni znají jako tanečního mistra, který několik generací naučil tanci a zásadám vybraného společenského chování. Karel Handlíř byl shodou okolností právě v biskupické kapličce, když mu zazvonil telefon a dozvěděl se o skonu tanečního mistra Měrky.

"Rovnou jsem se v kapličce za Pavlíka pomodlil a zapálil mu tam svíčku. Byl to náš rodinný přítel, takže tu zprávu provázela i nějaká ta slza. Tak ve mně dozrála myšlenka, že by se kaplička mohla stát pietním místem pro naše zesnulé kamarády turisty," ohlédl se Karel Handlíř na začátek procesu. Inspirovala ho chata Švýcárna v Jeseníkách, kde před pár lety pro zesnulé horolezce zřídili symbolické pietní místo jako Památník obětem hor se zvonicí.

"Nadhodil jsem to téma kamarádům turistům, a pak to v nás dozrávalo. Turistický oddíl Město Albrechtice se postavil za myšlenku zřídit v kapličce pietní místo. Shodou okolností mě cestou z Jeseníku do Brna navštívili dva kamarádi architekti. Tak jsem je zavezl k Biskupicím a nadhodil: hoši, dokážete si představit pietní místo v této kapličce? Tak mi načrtli základní ideu a vyhlásili jsme sbírku," pokračoval Karel Handlíř ve vyprávění.

Sbírka mezi turisty, pak obraz

Mezi organizovanými turisty a příznivci Městského turistického okruhu MTO se spontánně rozjela sbírka. Vybralo se na 44 tisíce korun. Přispěli také lesníci, kteří turistům pomáhali s realizací MTO.

"Architekti měli vizi, že pietnímu místu bude dominovat obraz oblohy s holubicí, což symbolizuje odchod duše. Obraz s tímto námětem krásně zhmotnil pan Luboš Stýskala, který je stavař a malíř v jednom. Na opravách a vymalování interiéru kapličky jsem se dohodl s firmou Taylor a s památkáři. Historii kapličky nám krásně zpracovala paní učitelka Anna Tuhá," popsal Karel Handlíř vznik turistického pietního místa.

Štítky v kapličce původně připomínaly 17 zesnulých osobností, ale když sem začali chodit turisté, hned se objevily další nápady, koho by si ještě měli připomenout. Aktuálně je zde 19 jmen.

Kapličku zachránili v poslední chvíli

Barokní polní kaple na rozcestí mezi Piskořovem, Biskupicemi a Městem Albrechticemi má šestiboký půdorys a cibulovou báň pokrytou břidlicí. Po odsunu německých obyvatel kaplička zchátrala tak, že jí hrozilo zřícení.

„Na podnět tehdejšího starosty Města Albrechtic Ivo Vykopala došlo v devadesátých letech k celkové opravě a tím i k její záchraně. Zednické práce provedl pan Jiří Fiala a náročnou rekonstrukci střechy pan Vojkůvka. Oba nezištně, bez nároku na odměnu. Kaple je v současnosti pečlivě udržována paní Annou Horňákovou,“ uvádí historie kapličky pod chatou Anna, kterou zpracovala emeritní učitelka Anna Tuhá.