„Pořádáme tu pro starousedlíky, chataře, chalupáře i turisty každoroční koncerty v období vánočních a novoročních svátků a někdy také velikonoční akce. Letos to bylo pro nás obzvlášť slavnostní, protože našemu zkrášlovacímu spolku je deset let. Byl založen v roce 2004," představil jubilejní koncert Jan Peřinka ze Zkrášlovacího spolku Suchá Rudná, který organizoval nejen koncerty, ale také rekonstrukci a znovuotevření kaple Nejsvětější Trojice.

V budoucnu by zde chtěli zřídit muzeum hornictví. „Podařilo se nám získat dotace na minimuzeum hornictví, které nám připomene, co a jak se zde těžilo. Suchá Rudná už od 13. století byla významným centrem dobývání zlata, což potvrdily i nedávné archeologoické vykopávky.

Už spolupracujeme s jedním důlním inženýrem z Andělské Hory na přípravě expozice. Rádi bychom také nechali pozlatit křížek na kapli jako symbol završené rekonstrukce," doplnil Jan Peřinka.

Na svátečním koncertu vystoupili sopranistka Eliška Josifová, která má ve svém repertoáru řadu operních árií, tenor Tomáš Faltýnek, který ztvárnil řadu rolí ve Státní opeře s v současnosti je také členem Národního divadla. Pěvce doplnil tenor Tomáš Faltýnek a varhaník Ondřej Valenta, který provází liturgické i civilní obřady v Mladé Boleslavi.

Koncert zahájilo pásmo koled a Rybova Česká mše vánoční. Následovaly písně, árie a duety z děl Händela, Bacha, Mozarta, Dvořáka i Smetany. Kaplí se rozléhaly známé árie Jeníka, Kecala a Vaška i árie z Dvořákovy opery Čerta a Káča.

„Nejvíc budeme vzpomínat, jak jsme si nakonec všichni společně od plic zařvali Narodil se Kristus Pán," uzavřel Peřinka ze Zkrášlovacího spolku Suchá Rudná.