Kaple z počátku 19. století vznikla přístavbou lodi k barokní zvonici z roku 1748, součástí areálu je i malý hřbitov. Kaple se nachází na západním okraji obce při cestě do Malé Morávky. Dřevěnou roubenou konstrukci na kamenné podezdívce pokrývá z exteriéru svislé prkenné deštění, profilovaná korunní římsa je rovněž dřevěná.

„V interiéru je dochována v místě lavic dlažba z břidlicových desek, později doplněná kameninovou dlažbou,“ popsal kapli referent státní správy památkové péče při bruntálském městském úřadu Zdeněk Žilka. K inventáři kaple patřily varhany, hodnotná bohoslužebná náčiní, křížová cesta a zvon z roku 1930.

Celkový stav celodřevěné stavby je uspokojivý, střešní krytinu lodi však tvořily nevhodné eternitové šablony položené na starším šindelovém podkladě a krytinou zatékalo do krovu. V minulých letech byla provedena oprava sanktusníku a oprava a nátěr deštění. Od roku 2008 do roku 2010 probíhala obnova zahrnující návrat k původní šindelové krytině, která přispěla k nerušenému vnímání této lidové kulturní památky a její lepší prezentaci.

„Současně byly osazeny nové vstupní dveře a provedena dlažba z břidlice v barokní zvonici, která nahradila dřívější betonovou mazaninu,“ doplnil Zdeněk Žilka.