Zřízení krnovské pobočky Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Bruntál bylo před deseti lety prezentováno jako pilotní projekt, který prověří, zda má smysl otevírat pobočky mimo okresní města, aby se úředníci přiblížili klientům.

„Podobný projekt zatím neexistuje nikde jinde v republice. Je to výsledek jednání, která se táhla přes čtyři roky. Cílem tohoto opatření je zajistit lepší dostupnost služeb OSSZ nejen Krnovanům, ale především lidem z Osoblažska, kteří mají spojení do Bruntálu velmi komplikované," uvedl tehdejší ředitel Krajské správy sociálního zabezpečení Milan Keka, když v říjnu 2006 slavnostně přestřihl pásku nového krnovského pracoviště.

Přestože OSSZ nabízí výhradně služby, které má zajišťovat stát, velké úsilí o zřízení krnovské pobočky vyvinul tehdejší krnovský místostarosta Jaroslav Vrzal, aby pomohl místním občanům.

Z DOČASNÉHO UZAVŘENÍ TRVALÉ

Ještě v prvním pololetí loňského roku krnovská kancelář OSSZ Bruntál fungovala v prostorách městského úřadu ve Vodní ulici.

Nyní na dveřích kanceláře klienti najdou sdělení, že z vážných personálních a provozních důvodů bude uzavřena do 31. března 2017. Nyní už je jisté, že tato informace neplatí. Bude zde zavřeno natrvalo.

„Od ředitelky ostravského pracoviště České správy sociálního zabezpečení Jany Miklasové jsem 21. ledna obdržela dopis, v němž mi oznamuje, že na základě vyhodnocení provozu kanceláře OSSZ Bruntál v Krnově se rozhodli přistoupit k jejímu uzavření.

Jako důvod uvádí dlouhodobé personální problémy OSSZ Bruntál, které se promítají do úrovně poskytovaných služeb celé OSSZ," uvádí krnovská starostka Jana Koukolová Petrová s tím, že uzavření kanceláře chtělo vedení města zabránit.

NESPOKOJENÍ KLIENTI NADÁVAJÍ

O dlouhodobé neuspokojivé situaci jednalo vedení města Krnova s ředitelkami jak bruntálského, tak ostravského pracoviště České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

„Pracovníky odboru sociálního, v jehož prostorách se kancelář OSSZ nachází, jsme byli upozorněni, že na chodbě každodenně potkávají desítky překvapených, rozladěných nebo až nazlobených spoluobčanů, kteří odcházejí kvůli uzavření pobočky s nepořízenou.

Tito občané příliš nerozlišují fakt, že pobočka spadá pod zcela jinou instituci, než je Městský úřad Krnov. Obracejí svou nespokojenost nebo hněv směrem k zaměstnancům úřadu. Požadovali jsme proto, aby krnovská kancelář opět začala fungovat tak, jak má. Toho se nám ale přes všechnu snahu nepodařilo dosáhnout," říká Jana Koukolová Petrová.

KRNOV DOPLATIL NA ZRUŠENÍ OKRESU

Krnov opět doplatil na skutečnost, že v roce 1960 přišel o statut okresního města. Počty zaměstnanců OSSZ jsou odvozeny od jednotné organizační struktury, která je založena na okresech a nepočítá se zřizováním dislokovaných pracovišť.

„S rozvojem agend začalo být pro OSSZ velmi složité zajišťovat plnohodnotný provoz v Bruntále i Krnově a tato situace vyvrcholila v loňském roce, kdy jsme pocítili některé negativní dopady služebního zákona. Jedná se zejména o velmi složitý a nepružný systém přijímání nových zaměstnanců, což velmi negativně ovlivňuje personální situaci v OSSZ Bruntál.

Při kumulaci s dlouhodobou pracovní neschopností došlo v září loňského roku k dočasnému uzavření kanceláře," vysvětlila příčiny v dopise starostce města Jana Miklasová, ředitelka ostravského pracoviště České správy sociálního zabezpečení.

Historie pobočky OSSZ v KrnověKrnovské pracoviště OSSZ vzniklo v roce 2006 po mnohaletých intervencích města Krnova a také za jeho finanční podpory. Na dovybavení pracoviště poskytlo město finanční dar ve výši 100 tisíc korun.

K prvnímu přerušení provozu pracoviště došlo po šesti letech, kdy OSSZ opustila komerční prostory v Revoluční ulici. Město Krnov vyšlo OSSZ opět vstříc a nabídlo jí prostor v objektu městského úřadu ve Vodní ulici, kde kancelář zahájila provoz v lednu 2013.

Rozsah nabízených služeb se ale o poznání ztenčil. V konkrétní dny zajišťovala rozdílné služby a fungovala především jako podatelna. A to až do září loňského roku, kdy byla z vážných provozních důvodů uzavřena úplně.