Už několik týdnů komplikuje dopravu v Bruntále rekonstrukce hlavního tahu ve směru od Krnova a Opavy na Olomouc a Šumperk. Ne všechno ale zhotovitelská firma zvládla podle svých plánů. Těsně po rekonstrukci silnice v Jesenické ulici jsou do vozovky propadlé silniční kanály. Řidiči musí dávat pozor, aby si nepoškodili automobily.

Nekvalitní práce?

„Je celkem neuvěřitelné, že firma, která tuto silnici rekonstruovala, není schopna pohlídat, aby byly kanály usazeny tak, jak mají být. Pokud se nemýlím, tak norma stanoví toleranci plus mínus pět milimetrů výškově proti okolnímu povrchu vozovky," posteskl si obyvatel města Milan Buček. A nezůstal jen u těchto slov.

„Je vidět, že byla snaha nedostatečné vyzvednutí kanálů do roviny s vozovkou zamaskovat zaválcováním okolního povrchu asfaltu směrem ke každému kanálu, což taky nestačilo, pořád je tam v podstatě díra," uvedl Milan Buček s tím, že v celé ulici by mohly normám vyhovovat snad jen dva kanály. Což je podle jeho mínění dosti málo.

„Takto propadlé jsou kanály, co já se pamatuji, nadává na to v Bruntále každý druhý, zejména na Jesenickou ulici," dodal Milan Buček.

Situaci přičítá nekvalitní práci zhotovitelské firmy, a prostřednictvím Deníku si přál zjistit, zda dojde v brzké době k nápravě neutěšené situace.

Přijde náprava

Jak Deníku potvrdil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek, rekonstrukce průtahu městem není investicí Města Bruntálu, ale Ředitelství silnic a dálnic ČR, schválenou Moravskoslezským krajem.

„Je pravdou, že na nevyhovující stav umístění kanalizačních poklopů v rámci stavby s názvem Silnice I/11 Bruntál průtah jsme byli upozorněni ze strany Města Bruntál," sdělil technik provozního úseku Správy Ostrava Ředitelství silnic a dálnic ČR Pavel Hučík.

Upozornění na nevyhovující stav poklopů podle slov Hučíka obdržel investor zhruba ve stejné době, jako od pracovníků vykonávajících technický dozor investora. I oni během výkonu své činnosti na závadu narazili.

„Zhotovitel byl na tuto skutečnost upozorněn a byl vyzván ke zpracování návrhu řešení a odstranění nevyhovujícího stavu. Vzhledem k tomu, že dílo dosud nebylo ze strany investora převzato, budou veškeré úkony vedoucí k opravě výškového osazení poklopů řešeny na náklady zhotovitele v rámci realizované stavby v nejbližší době," doplnil Pavel Hučík.