V říjnu se hodnotící komise seznámila s nabídkami firem, které se ucházely o veřejnou zakázku nazvanou Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice.

Úkolem hodnotící komise je kromě jiného posoudit nabídky ve vztahu k předpokládané ceně zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, musí hodnotící komise dodatečně požádat uchazeče o písemné zdůvodnění. Při hodnocení nabídek rozhoduje cena z 80 procent a z 20 procent se zohledňuje, kolik dní na vybudování kanalizace potřebuje.

Podle těchto dvou kriterií se jeví jako komplexně nejvýhodnější nabídka, kterou předložila „Společnost pro Albrechtice", ve které je vedoucím účastníkem firma COMMODUM, spol. s r.o. z Valašské Bystřice.

Přesto starosta Města Albrechtic Luděk Volek s potvrzením vítěze ještě zaváhal: „Původně jsem měl v úmyslu hlasovat o schválení protokolu hodnotící komise na danou akci, ale vzhledem k tomu, že jsem od paní Jurečkové obdržel dopis, ve kterém mě upozorňuje, že vítězný uchazeč bude vyzván ke zdůvodnění nabídkové ceny, která se oproti dalším nabídkám jeví jako nízká, a ke zdůvodnění navrženého termínu realizace stavby, který se oproti druhým nabídkám jeví jako krátký, navrhuji jen vzít protokol komise na vědomí," informoval starosta Volek albrechtické zastupitele s tím, že schvalování vítěze výběrového řízení přijde na řadu teprve, až bude k dispozici zdůvodnění vítězného uchazeče a doporučení hodnotící komise.

Jednání hodnotící komise proběhlo v úterý 22. listopadu a zastupitelé dostanou výsledek na vědomí na svém nejbližším zasedání. Někteří zastupitelé už teď lamentují, že pokud je jedním z kriterií co nejkratší termín, bylo by vhodné stanovit firmě i harmonogram postupu prací, ať nerozkopou celou trasu najednou, ale postupují postupně.

Uchazeči o zakázku dostavba kanalizace
1. HOCHTIEF CZ a.s., Ostrava
2. ALPINE Bau CZ a.s., Valašské Meziříčí
3. „Společnost pro Albrechtice", vedoucí účastník: COMMODUM, spol. s. r. o., Valašská Bystřice
4. STRABAG a.s., Ostrava
5. Společnost „Čisté Město Albrechtice", vedoucí účastník: GASCO spol. s. r. o., Pardubice