Slavnostní předání dokončené stavby bude provázet odhalení pamětní plakety. Dojde k tomu ve čtvrtek 31. května u mostu na Mlýnské ulici v Krnově–Kostelci.

Vybudovaný kanalizační řad v délce 5,3 kilometru umožní odvést splaškové vody z ulic Stará Bruntálská, Mlýnská, Na Břehu, Cejl, Brantická, Kaprasova, Ochranova, Dlouhá a Lidická do čističky. Prakticky všichni majitelé rodinných domů postavených na těchto ulicích si nechali vystavět přípojky na hranici svého pozemku a postupně si budují přípojky k domům, aby se na kanalizaci mohli připojit.

Napojení kosteleckých domácností na novou kanalizaci zlepší životní prostředí tím, že čištění odpadních vod bude efektivní a zamezí se případné kontaminaci prameniště Krnov–Kostelec.