Zítra v 17 hodin se v Ninive otevře téma architektonické bariéry v Krnově. Tento problém představí pracovní skupina Bariéry Krnov. O vnímání bariér z hlediska nevidomých a o tom, jaké vyhlášky se k nim vztahují, pohovoří Jaroslav Pata ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Také zde krnovská výtvarnice Hela Nejedlá promluví o bariérách z pohledu vozíčkáře a pak bude dán prostor na společnou diskuzi.

Tématy informační kampaně Slezské diakonie jsou kromě bariér například také nízkoprahová centra pro mládež, vzdělávání lidí s mentálním postižením, dávky sociálního zabezpečení, služby pro seniory, standardy kvality sociálních služeb, krnovští bezdomovci, sebeobrana, komunitní plánování v Krnově, dramaterapie, muzikoterapie, domácí násilí, právní ochrana dětí, kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené a podobně.

„Všichni doufáme, že s účinností nového zákona o sociálních službách se mnoho změní v životech lidí s postižením. Že senioři budou více zůstávat doma a budou více využívat terénních sociálních služeb, stejně tak lidé se zdravotním postižením. Nejsme si však jisti, zda je naše společnost připravena přijmout tyto lidi mezi sebe. Také ne všichni spoluobčané v nepříznivé životní situaci vědí, kam a na koho se mohou obrátit s potřebou o pomoc či radu, nebo že existují i jiné než tradiční sociální služby typu domov důchodců či ústav sociální péče. Proto Slezská diakonie realizuje tento osvětový projekt nazvaný Informační kampaň o sociálních službách v Krnově,“ shrnula podstatu kampaně Iva Volná ze Slezské diakonie.

Kampaň Slezské diakonie proběhne od září do prosince a bude kromě série přednášek zahrnovat také prožitkové workshopy pro veřejnost, odborníky i uživatele sociálních služeb.