Mezi prvodárci se většinou objevili mladí lidé ve věku od 18 do 26 let, darovat nejcennější tekutinu přišli rovněž lidé ve věku kolem 40 až 50 let.

Náborovou kampaň pořádala Transfúzní služba spolu s Veolia Transport v našem regionu nejen kvůli nedostatku krve. Stabilním dárcům postupně přibývají roky, bylo nutné najít dárce nové. Cílem všech náborových akcí je opětovná stabilizace dárcovské základny. I díky plakátům v autobusech dopravce Veolia Transport se podařilo získat více než sto dárců nižší věkové kategorie. Krev začínají darovat pravidelně.

Krev všech skupin je potřebná v krizových situacích, například při hromadných silničních nehodách. Dárcem se mohou stát zdraví lidé ve věku od 18 do 65 let. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na Transfúzní službě v Bruntále. Primářka stanice Ivana Krajsová radí den před odběrem hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno lehce posnídat.