Silná vichřice na území Lesní správy Bruntál v lednu povalila na zem na třicet tisíc metrů krychlových dřeva, což je asi třetina celoroční plánované těžby. Práce na její likvidaci postupují podle předem stanoveného harmonogramu a dosud se podařilo zpracovat přibližně dvacet pět tisíc krychlových metrů kalamitního dřeva.

„Kalamita by měla být zpracovaná do konce května v nižších polohách a do konce června v polohách nad šest set metrů nad mořem,“ řekl lesní správce Lesní správy Bruntál Milan Pospíšil. Lesní kalamity nejsou na Bruntálsku žádnou výjimkou. Na přelomu let 2002 a 2003 spadlo například na území bruntálské lesní správy dokonce tři sta tisíc metrů krychlových dřeva. Lesníci se snaží o změnu druhové skladby lesa. Náhrada smrků odolnými dřevinami je ale dlouhodobá záležitost a může trvat i sto let. „Když vítr dosáhne určité síly, neodolá mu žádný strom, padají pak i buky a jedle,“ vysvětlil Zdeněk Krakovský z bruntálské lesní správy.

Vyvrácené a polámané stromy budou lesníci nahrazovat mladými stromky. „Holiny podle zákona musí být zalesněné do dvou let. Určitě to stihneme,“ dodal lesní správce Pospíšil.