V souvislosti s připravovanou slávou, chystající se za dva roky se městští radní usnesli na myšlence založit při této příležitosti nový park. Navazovat by měl park na kulturní památku, historickou stavbu bašty poblíž sídla dopravní policie. Radní doporučili zastupitelům, aby schválili bezúplatný převod předmětných pozemků od Pozemkového fondu České republiky a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. „Podoba parku, finanční náročnost jeho založení a další údaje vzejdou až ze studie, která bude následně vypracována,“ řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Mluvčí Ondrášek dále potvrdil, že by se měl v letošním roce po mnoha desítkách let dočkat rekonstrukce most přes Černý potok v Kavalcově ulici, u vstupu do městského parku. Most je dlouhodobě ve špatném stavu, nese přitom hlavní přístupovou komunikaci do významné části města. Rekonstrukci hradí město ze svého rozpočtu, náklady přesáhnou tři miliony korun. „Práce by měly být ukončeny do závěru roku 2011. Rada města v úterý 28. června schválila výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby, provedeného formou elektronické aukce,“ doplnil Ondrášek.

Modernější a funkčnější podoby by se mohlo dočkat také největší bruntálské sídliště Dolní. „Jako krok ke zlepšení současného stavu může být vnímána přeměna již dříve pořízeného konceptu regulačního plánu sídliště Dolní na územní studii,“ sdělil mluvčí. I tuto změnu schválila rada města na schůzi 28. června.

Studie má být zpracována ještě letos a radní požadují, aby se do projednávání zapojila rovněž veřejnost, které sídliště slouží. Do návrhu rozpočtu města na příští rok mají být zahrnuty prostředky na zpracování projektové dokumentace vybraných částí studie, které by mohly být realizovány v dalších letech. Vše závisí samozřejmě na dotačních penězích.

Radní si zároveň na své zatím poslední schůzi vyslechli zprávu o počtu otevíraných prvních tříd na bruntálských základních školách. Doporučili ředitelům škol otevřít v následujícím školním roce tyto první ročníky: na Základní Jesenická tři třídy, na škole Cihelní dvě třídy, na škole Okružní dvě třídy a na Základní škole a městském osmiletém gymnáziu taktéž dvě třídy prvního ročníku.