Krnov ani Bruntál, ani další města okresu Bruntál se na seznamu oficiálně přihlášených neobjevily. Pouze skauti z oddílu Krnovská trojka tímto způsobem podpoří apel na ochranu životního prostředí, a vyzývají i ostatní, ať se k nim připojí.

„Pro naše skauty a skautky je to příležitost k zamyšlení nad řadou globálních problémů jako jsou omezené zdroje surovin, nekončící chudoba, hladomory a smrtelné nemoci v rozvojových zemích, problémy globalizace, hrozba terorismu či evropská krize,“ prozradila čím vyplní černou hodinku vedoucí skautského oddílu Duška Cestrová.

Každý se může přidat. Stačí, aby dnes ponořil své obydlí do tmy ve 20.30 hodin a nechal zhasnuto hodinu. Tuto iniciativu, Hodinu pro Zemi, začali organizovat aktivisté v Austrálii ve snaze vyvinout nátlak při jednáních o nové dohodě o klimatických změnách. Happening trvá už pět let a přidává se stále více obcí u nás i ve světě.

V České republice se jich letos přihlásilo asi sto padesát, poprvé dokonce i Praha. Akci bude z vesmíru sledovat i astronaut Andre Kuipers. Postupné zhasínání světel bude fotit a komentovat.